BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiotkowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wymiary orientacji przedsiębiorczej - wyniki badań empirycznych
The Dimensions of Entrepreneurial Orientation - the Results of Empirical Research
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 257-269, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Orientacja przedsiębiorcza, Badania empiryczne, Analiza czynnikowa, Przedsiębiorczość
Entrepreneurial orientation, Empirical researches, Factor analysis, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest empiryczne sprawdzenie, czy istniejące w praktyce gospodarczej wymiary orientacji przedsiębiorczej pokrywają się z wymiarami przedstawionymi i zaproponowanymi w warstwie teoretycznej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie pięciu wymiarów orientacji przedsiębiorczej: autonomii, innowacyjności, proaktywności, podejmowania ryzyka i konkurencyjnej agresywności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is empirical verification of whether the existing business practice of entrepreneurial orientation dimensions correspond to the dimensions laid down and proposed theoretical layer. Findings indicate the existence of five dimensions of entrepreneurial orientation: autonomy, innovation, proactive, risk-taking and competitive aggressiveness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M.: W poszukiwaniu treści strategii przedsiębiorczości. Perspektywa przedsiębiorczego rozwoju organizacji, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji. Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
 2. Bratnicki M.: Zarys kontekstualnej teorii przedsiębiorczości organizacyjnej. "Organizacja i Kierowanie", No. 2(132), 2008.
 3. Chadwick K., Barnett T., Dwyer S.: An empirical analysis of the entrepreneurial orientation scale. "Journal of Applied Management and Entrepreneurship", No. 13(4), 2008.
 4. Covin J.G., Green K.M., Slevin D.P.: Strategic process effects on the entrepreneurial orientation - sales growth rate relationship. "Entrepreneurship Theory & Practice", No. 30, 2006.
 5. Covin J.G., Slevin D.P.: Strategic management of small firms in hostile and benign environments. "Strategic Management Journal", No. 10, 1989.
 6. Dess G.G., Lumpkin G.T.: The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. "Academy of Management Executive", No. 19, 2005.
 7. Dyduch W.: Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością, [w:] Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.): Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 8. Dyduch W.: Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.
 9. Dyduch W.: Twórcza strategia organizacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2013.
 10. Gatnar E.: Analiza czynnikowa - teoria i zastosowanie. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 11. Kwiotkowska A.: Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych. Difin, Warszawa 2015.
 12. Lumpkin G.T., Dess G.G.: Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. "Academy of Management Review", No. 21(1), 1996.
 13. Lumpkin G.T., Dess G.G.: Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. "Journal of Business Venturing", No. 16, 2001.
 14. Miller D., Friesen P.H.: Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. "Strategic Management Journal", No. 3(1), 1982.
 15. Moreno A.M., Casillas J.C.: Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: A causal model. "Entrepreneurship Theory & Practice", No. 32, 2008.
 16. Nunally J.C., Bernstein I.H.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1994.
 17. Wiklund J., Shepherd D.: Entrepreneurial orientation and small business performance: A configurational approach. "Journal of Business Venturing", No. 20, 2005.
 18. Wiklund J., Shepherd D.: Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium - sized businesses. "Strategic Management Journal", No. 24, 2003.
 19. Zeliaś A. (red.): Ekonometria przestrzenna. PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu