BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybak Aurelia (Politechnika Śląska), Manowska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zjawisko sezonowości popytu a strategie produkcji węgla kamiennego w Polsce
Seasonality of the Coal Demand in Poland and the Strategies of Hard Coal Production
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 373-382, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Strategia produkcji, Popyt
Hard bituminous coal mining, Production strategy, Demand
Uwagi
streszcz., summ., Praca została wykonana w ramach badań statutowych 06/030/BK_17/0022
Abstrakt
Celem zaprezentowanych w artykule badań było scharakteryzowanie zjawiska sezonowości zapotrzebowania na węgiel kamienny w Polsce. W tym celu posłużono się procedurą X-12-ARIMA. W wyniku przeprowadzonej analizy uzyskano składowe szeregu czasowego oraz prognozę zapotrzebowania na węgiel kamienny na dwanaście miesięcy. Zaproponowano także możliwe do zastosowania strategie wydobycia węgla kamiennego oraz procedurę wyboru optymalnej strategii. (abstrakt oryginalny)

The article presents seasonality of the hard coal demand in Poland. For this purpose, the X-12-ARIMA procedure was used. As a result of the analysis the components of the hard coal demand time series were obtained. A 12-month demand forecast was also constructed. The authors also proposed the coal production strategies possible to apply and a procedure for selection of the optimal strategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Diettman P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 2. Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowanie. PWN, Warszawa 2001.
 3. Kot S.; Jakubowski, J., Sokołowski, A.: Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 4. Jonek-Kowalska I., Sojda A., Wolny M.: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen węgla. Zaszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacji i Zarządzania z. 74. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 5. Grudkowska, S., Paśnicka, E.: X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Materiały i studia z. 220. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2007.
 6. Grudkowska S., Nehrebecka N.: Identyfikacja i usuwanie sezonowości z polskich agre-gatów monetarnych. Materiały i studia z. 237. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2009.
 7. Hood C.: Comparision of Time Series Characteristics for Seasonal Adjustments from SEATS and X-12-Arima. US Census Bureau, Washington 2002.
 8. Mazzi G., Savio G.: The Seasonal Adjustment of Short Time Series. European Commission, Luksemburg 2005.
 9. .: Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro. Materiały i Studia z. 210. Wydawnictwo NBP, Warszawa 2006.
 10. Kufel T.: Ekonometria. Rozwią z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2011.
 11. Uberman R.: Sezonowość w odkrywkowym górnictwie surowców skalnych. Wyzwanie dla zarządzających. Górnictwo Odkrywkowe, Nr 4, 2002.
 12. Farnum N.R, Stanton W.: Quantitative Forecasting Methods. PWS-Kent Publishing Company, Boston 1989.
 13. Piłatowska M.: Kryteria informacyjne w wyborze modelu ekonometrycznego. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 10, 2010.
 14. Rybak A.: Analiza i ocena możliwych strategii produkcji węgla kamiennego dla zaspokojenia sezonowych potrzeb. Rozprawa doktorska, Gliwice 2011.
 15. Rybak A.: Possible strategies for hard coal mining in Poland as a result of production function analysis. Resources Policy, Vol. 50, 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu