BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Drozłowska Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sobieraj Marcin (DGS Business Services Sp. z o.o. w Szczecinie)
Tytuł
Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
The Selected Issues of Identification, Valuation and Calculation of Production Costs of Third Generation Biofuels
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 229-242, rys., tab., bibl.24 poz.
Słowa kluczowe
Mikrobiologia, Biopaliwa, Koszty produkcji
Microbiology, Biofuels, Production costs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D24 , M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawiczny wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju energię przyczynia się do poszukiwania alternatywnychjej źródeł i surowców. W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z identyfikacją, wyceną i kalkulacją kosztów produkcji biopaliw przy wykorzystaniu mikroalg. Treść artykułu stanowi charakterystyka procesów produkcji biodiesla i biometanu z mikroalg, na podstawie której zostały wyodrębnione koszty poszczególnych faz i procesów produkcji tych biopaliw oraz sformułowane zasady kalkulacji kosztów ich produkcji. Podjęte w artykule rozważania mogą stanowić podstawę do analizy i oceny kosztów produkcji oraz wyników finansowych przedsiębiorstw wytwarzających biopaliwa na bazie mikroalg.(abstrakt oryginalny)

Continuing increase in demand for various types of energy contributes to search for alternative sources and raw materials. The article presents the results of studies related to identification, valuation and calculation of costs production ofbiofuels using microalgae. The content of the article is composed of characteristic of production processes of biodiesel and biomethane from microalgae, on the basis on which have been identified costs of each phases and processes of production of these biofuels and formulated costing and production principles. Taken in consideration of the article can be the basis for the analysis and assessment of production costs and the financial results of companies that produce biofuels based on microalgae.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behera, S., Singh, R., Arora, R., Sharma, N.K., Shukla, M., Kumar, S. (2014). Scope of Algae as Third Generation Biofuels. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2, s. 90. Pobrane z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4324237/ (1.02.2017).
 2. Biernat, K. (2012). Perspektywy rozwoju technologii biopaliwowych w świecie do 2050 roku. Chemik, 66 (11), 1178-1189.
 3. Chojnacka, K., Saeid, A., Michalak, I. (2012). Możliwości zastosowania biomasy alg w rolnictwie. Chemik, 66 (11), 1235-1248.
 4. Czekała, W., Lewicki, A., Janczak, D. (2013). Przegląd instalacji do przemysłowej produkcji alg na biomasę. Technika Rolnicza i Leśna, 3, 11-13.
 5. Dąbrowski, W., Bednarski, W. (2012). Perspektywy zastosowania oleju z alg w produkcji biodiesla. Nauki Inżynierskie i Technologie, 4 (7), 19-34.
 6. Dragone, G. Fernandes, B., Vicente, A.A., Teixeira, J.A. (2010). Third Generation Biofuels from Microalgae. [W:] A. Méndez Vilas (red.), Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, 2, 1355-1366.
 7. Frąc, M., Jezierska-Tys, S., Tys, J. (2009). Algi - energia jutra (biomasa, biodiesel). Acta Agrophysica, 13 (3), 627-638.
 8. Górka, W. (2011). Na bazie morskich alg. 5. Pobrane z: http://sadinfo.pl/artykuly-2011/52011/263- -na-bazie-morskich-alg.html (20.02.2017).
 9. Illman, A.M., Scragg, A.H., Shales, S.W. (2000). Increase in Chlorella Strains Calorific Values When Grown in Low Nitrogen Medium. Enzyme and Microbial Technology, 27 (8), 631-635.
 10. Innowacyjne wykorzystanie alg (2014). Farmer.pl. Pobrane z: http://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/ ochrona-roslin/innowacyjne-wykorzystanie-alg,50126.html (1.02.2017).
 11. Jorquera, O., Kiperstok, A., Sales, E.A., Embiruçu, M., Ghirardi, M.L. (2010). Comparative Energy Life-cycle Analyses of Microalgal Biomass Production in Open Ponds and Photobioreactors. Bioresource Technology, 101 (4), 1406-1413.
 12. Kiziukiewicz, T. (red.) (2004). Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert.
 13. Klimiuk, E., Pawłowska, M., Pokój, T. (2012). Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Warszawa: PWN.
 14. Komunikat Komisji Europejskiej nr 34 z 2006 r. Strategia UE na rzecz biopaliw. SEC (2006)34 końcowy.
 15. Larkum, W.D., Ross, I.L., Kruse, O., Hankamer, B. (2012). Selection, Breeding and Engineering of Microalgae for Bioenergy and Biofuel Production. Trends in Biotechnology, 30 (4), 198205.
 16. Lundquist, T.J., Woertz, I.C., Quinn, N.W.T., Benemann, J.R. (2010). A Realistic Technology and Engineering Assessment of Algae Biofuel Production. Energy Biosciences Institute. Pobrane z: http://ebiweb.org/program_project/realistic-technology-and-engineering-assessment- -algae-biofuel-production-completed (6.01.2017).
 17. Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel Production and Other Applications: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.
 18. Molina Grima, E., Acién Fernandez, G., Garcia Camacho, F., Chisti, Y. (1999). Photobioreactors: Light Regime, Mass Transfer, and Scaleup. Journal of Biotechnology, 70, 231-247.
 19. Munoz, R., Guieysse, B. (2006). Algal-Bacterial Processes for the Treatment of Hazardous Contaminants: A Review. Water Research, 40, 2799-2815.
 20. Nagle, N., Lemke, P. (1990). Production of Methyl - Ester Fuel from Microalgae. Applied Biochemistry and Biotechnology, 24, 355-361.
 21. Och, B., Łaska, G. (2013). Mikroalgi substratem do produkcji biopaliw. Pobrane z: http://www. eko-dok.pl/2013/55.pdf.
 22. Radziemska, E., Lewandowski, W., Szukalska, E., Tynek, M., Pustelnik, A., Ciunel, K. (2009). Biopaliwa z rzepaku. Przygotowanie surowca do otrzymywania biodielsa w warunkach gospodarstwa rolnego oraz pilotowanie metanolizy. Chemia. Dydaktyka. Ekologia. Metrologia, 14 (1-2), 79-84.
 23. Sanchez Miron, A., Contreras Gomez, A., Garcia Camacho, F., Molina Grima, E., Chisti, Y. (1999). Comparative Evaluation of Compact Photobioreactors for Large - Scale Monoculture of Microalgae. Journal of Biotechnology, 70, 249-270.
 24. Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2010). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Pobrane z: http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/konferencja/ artykuly/18.pdf (6.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu