BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prognozowanie zagrożenia finansowego biur podróży na podstawie sprawozdań finansowych - wybrane problemy
Forecasting of the Financial Threat of Travel Agents on the Basis of Financial Statements - Selected Issues
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 241-251, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Biuro podróży, Sprawozdanie finansowe, Stabilność finansowa
Financial risk, Travel agency, Financial statements, Financial sustainability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja źródeł zagrożenia finansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie zestandaryzowanych sprawozdań finansowych. Metodologia badania - W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych oraz analizę regulacji prawnych. Wynik - Przedstawiono przyczyny powstawania zagrożenia finansowego i możliwości jego prognozowania na podstawie sprawozdań finansowych. Oryginalność/wartość - Uporządkowanie objawów zagrożenia działalności gospodarczej oraz wskazanie możliwości wykorzystania informacji sprawozdawczej do prognozowania zagrożenia finansowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is to identify the sources of the financial risks and its prediction based on standardized financial statements. Design/methodology/approach - In the article uses the method of study literature and an analysis of the legal regulations. Findings - In the article shows the causes of the financial risks and its prediction based on financial statements. Originality/value - Classification of the symptoms of the threat activity and an indication of the possibilities of the use of financial reports for forecasting risks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Franc-Dąbrowska, J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 93 (1), 121-128.
 2. Głębocka, M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 6, 76-76.
 3. Gorczyńska, M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 2 (2), 99-100.
 4. Gorczyńska, M., Wieczorek-Kosmala, M., Znaniecka, K. (2011). Kryzys przedsiębiorstwa z perspektywy jego sytuacji finansowej. W: K. Znaniecka, M. Gorczyńska, M. (red.), Zjawiska kryzysowe a decyzje finansowe przedsiębiorstw (s. 9-21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzyjne, 3, 17-32.
 6. Karbownik, L. (2014). Determinanty zagrożenia finansowego przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 371, 149-164.
 7. Klepka, R. (2013). Kryzys w przedsiębiorstwie, jego symptomy i przyczyny. Miscellanea Oeconomicae, 17 (2), 259-269.
 8. Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 9. Kumor, I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (80), cz. 2, s. 449-456.
 10. Michalska-Dudek, I., Przeorek, R. (2014). Ocena stabilności biur podróży w Polsce z wykorzystaniem metody R.A.T.I.N.G. W: B. Walas, J. Sobczuk (red.), Ewolucja podaży i popytu w turystyce (s. 187-207). Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
 11. MSRF. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 570. Kontynuacja działalności. Pobrano z: http://kibr.org.pl (2.03.2017).
 12. Nowicka, M. (2017) Dlaczego biura podróży upadają. Pobrano z: http://www.architekcipodrozy.pl (3.02.2017).
 13. Rogowski, W. (2015a). Rozważania nad pojęciem upadłość przedsiębiorstwa, czyli upadłość niejedno ma imię. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 142, 87-116.
 14. Rogowski, W. (2015b). Przyczyny upadłości polskich przedsiębiorstw - aspekt teoretyczny. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 143, 119-154.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dz.U. 2013 nr 0, poz. 511.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2016, poz.1047, z późn. zm.; Dz.U. 2016, poz. 2255; Dz.U 2017, poz. 61.
 17. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2003 nr 60, poz. 535; Dz.U. 2015, poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844; Dz.U. 2016, poz. 615, 996, 1579.
 18. Wędzki, D. (2003). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstw. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 19. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.
 20. Wojnar, J. (2014). Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24 (1), 219-231.
 21. Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Warszawa: Difin.
 22. Zelek, A. (2004). Od kryzysu do upadłości - wyniki badań nad naturą kryzysów polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 49, 7-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu