BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadziński Jędrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ polityki Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury transportowej Poznania i innych największych polskich miast
Impact of European Union Policy on Modernization of Transport Infrastructure of Poznan and Other Major Polish Cities
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 27, s. 123-142, tab.,rys., bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Transport miejski, Polityka transportowa
Transport infrastructure, City transport, Transport policy
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W latach 2004-2014 między innymi dzięki środkom unijnym w sieciach transportowych polskich miast zaszły poważne zmiany. Dały one przede wszystkim możliwość zniwelowania braków infrastrukturalnych i wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych. Głównym celem artykułu jest ukazanie tych przemian w największych polskich miastach - Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Punktem wyjścia było przedstawienie założeń obowiązujących w Unii Europejskiej polityk transportowych oraz nakreślenie współczesnych problemów transportowych dużych polskich miast, będących efektem procesów urbanizacyjnych. Wiele miejsca poświęcono również ukazaniu skali i zakresu inwestycji, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Pokuszono się przy tym o porównanie sytuacji w poszczególnych miastach. W końcu przeanalizowano także podejście mieszkańców badanych ośrodków do zachodzących przemian sieci transportowych i ich przyszłe oczekiwania(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec J. 2012. Transeuropejskie sieci transportowe (TEN T). Studia BAS, 4, 32: 63-78.
 2. Banister D. 2011. Cities, mobility and climate change. Journal of Transport Geography, 19: 1538-1546.
 3. Banister D., Stead D., Steen P., Akerman J., Dreborg K., Nijkamp P., Tappeser R.S. 2000. European transport policy and sustainable mobility. Spon, London.
 4. Diagnoza polskiego transportu (stan w 2009 r.). 2011. Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.
 5. Dyr T. 2006. Finansowanie rozwoju infrastruktury transportu kolejowego w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego, 12, 3: 40-48.
 6. European transport policy for 2010: time to decide, 2001. Komisja Europejska, Bruksela.
 7. Gadziński J. 2013. Funkcjonowanie lokalnego system transportowego na tle współczesnych procesów urbanizacyjnych. Przykład aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. Gaffron P., Schubert U. Skala F., Wagner T. 2007. Planning urban structures for sustainable transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 9. Gayda S., Lautso K. 2007. Urban sprawl and transport. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford, s. 177-216.
 10. Jałowiecki B., Szczepański M. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 11. Komornicki T. 2011. Przemiany mobilności codziennej Polaków na tle rozwoju motoryzacji. IGiPZ PAN, Warszawa.
 12. Maslow A.H. 1954. Motivation and personality. Harper and Row, New York.
 13. Mess P. 2010. Transport for suburbia. Beyond the automobile age. Earthscan, London.
 14. Mulley C., Nelson J. 1999. Interoperability and transport policy: the impediments to interoperability in the organisation of trans-European transport systems. Journal of Transport Geography, 7: 93-104.
 15. Newman P., Kenworthy J. 1999. Cities and Sustainability: Overcoming automobile dependence. Island Press, Waszyngton.
 16. Plane D.A. 1986. Urban transportation: Policy alternatives. [W:] S. Hanson (red.), The geography of Urban Transportation. The Guilford Press, New York, London, s. 386-414.
 17. Scheiner J. 2006. Housing mobility and travel behaviour: A process-oriented approach to spatial mobility. Evidence from a new research Weld in Germany. Journal of Transport Geography, 14: 287-298.
 18. Sessa C. 2007. Achieving sustainable cities with integrated land use and transport strategies. [W:] S. Marshall, D. Banister (red.), Land use and transport. Elsevier, Oxford.
 19. Topp H.H. 2006. Trends, innovative Weichenstellungen und Hebel für Mobilität und Verkehr - von 2030 aus gesehen. Technikfolgenabschätzung. Theorie und Praxis, 3, 15: 12-20.
 20. Transport white paper: roadmap to a Single European Transport Area - towards a competitive and resource efficient transport system. 2011. Komisja Europejska, Bruksela.
 21. van Wee B. 2002. Land use and transport: research and policy challenges. Journal of Transport Geography, 10: 259-271.
 22. van Wee B. 2011. Evaluating the impact of land use on travel behaviour: the environment versus accessibility. Journal of Transport Geography, 19: 1530-1533.
 23. Wegener M. 2004. Overview of land-use transport models. [W:] D. Hensher, K. Button, K. Haynes, P. Stopher (red.), Handbook of Transport Geography and Spatial Systems. Elsevier Ltd., Kidlington, s. 127-146.
 24. Whitelegg J. 1994. Transport and land take. A report for CPRE. Eco-Logica Ltd., Lancaster.
 25. Whitelegg J. 2003. Transport in the European Union: time to decide. Making Urban Transport Sustainable. Basingstoke, Palgrave-Macmillan, s. 115-131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.27.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu