BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciszewska Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zagrajek Paweł (Katedra Transportu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Hoszman Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Regulacyjne uwarunkowania rozwoju rynku lotniczego w Unii Europejskie
Regulatory Framework of EU Transport Market
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 101-109, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Regulacje prawne, Lotnictwo
Air transport, Legal regulations, Aviation
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Rynek lotniczy w Europie podlega rozległym regulacjom. Szczególnie trudne zadanie powierzone jest regulatorowi, który musi stale monitorować zmiany na rynku zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, i odpowiednio ukierunkowywać działania, tak aby umożliwić jego optymalny rozwój. Ogłoszenie przez Komisję Europejską Europejskiej strategii w dziedzinie lotnictwa to z pewnością niezwykle istotne wydarzenie na rynku lotniczym w Europie, które wskazuje kierunki polityki regulacyjnej organów Unii na najbliższe lata. W artykule podjęto próbę oceny skutków zapisów tej strategii dla funkcjonowania i konkurencyjności podmiotów rynku lotniczego w Unii Europejskiej. W ocenie autorów zbudowanie spójnej strategii regulacyjnej jest niezbędnym warunkiem wdrażania właściwych i adekwatnych regulacji stymulujących rozwój rynku, a jednocześnie zabezpieczających wszystkich jego uczestników przed działaniami mogącymi prowadzić do nieoptymalnej alokacji zasobów.(abstrakt autora)

The paper briefly describes the current state of passenger air transport market in the European Union as well as presents the EU regulatory framework of this sector. Special attention was paid to the development of this market and its prospects. Regulatory framework is one of the most important factors of this development and needs to be analyzed thoroughly in order for the regulation to be optimized for growth. Since the core of EU regulation of air transport is the Aviation Strategy for Europe the paper contains many references to this document. The authors discussed the regulatory framework extensively and paid special attention to its most important aspects. The paper characterizes competition in civil aviation in Europe, especially with regard to ensuring fair competition and level playing field. It was stressed that EU air carriers should be protected against unfair practices of their non-EU competitors. Moreover, the problem of ownership of EU carriers was discussed. The authors also paid attention to the problem of transport accessibility in air transport sector (connectivity), including public service obligation concept. One of the key goals of the European Union with regard to air transport is maintaining appropriate standards of social agenda, ensuring passenger rights as well as natural environment protection. The authors assessed these goals pointing out that there is a discrepancy between these and the goals in terms of competitiveness of EU carriers.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Glapiński, A. (2003). Teoria kryzysu państwa podatków Josepha A. Schumpetera. Ekonomista, 1.
  2. Katedra Transportu SGH (2011). Fiskalizm w transporcie - szanse i zagrożenia dla sektora TSL. Warszawa.
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska strategia w dziedzinie lotnictwa, Bruksela, 7.12.2015. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&from=EN.
  4. Król, M. (2011). Tradycyjny paradygmat regulacyjny branż infrastrukturalnych a współczesny model regulacji tych branż w Unii Europejskiej. Badanie statutowe. Warszawa: KGŚ SGH.
  5. Marciszewska, E., Pieriegud, J. (red.). (2009). Benchmarking and Best Practices in Transport Sector. Warsaw: School of Economic.
  6. Marciszewska, E. (red.). (2013). Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1985). Economics. Twelth Edition. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
  8. Stigler, G.J. (1972). The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, 1.
  9. Viscusi, W.K., Harrington, J.E., Vernon, J.M. (2005). Economics of Regulation and Antitrust. Cambridge: MIT Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu