BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiowski Lech (Instytut Organizacji "INORG" Sp. z o.o., Gliwice)
Tytuł
Identyfikacja procesów w przebiegu wdrażania organizacji procesowej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych
Identification of Processes in the Course of Process Organization Implementation on the Example of Selected Industrial Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 411-420, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Orientacja procesowa, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zarządzanie procesami
Process orientation, Industrial enterprises, Process management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji opisano problematykę identyfikacji procesów jako głównego etapu wdrażania organizacji procesowej w przedsiębiorstwach przemysłowych. W związku z powyższym scharakteryzowano uwarunkowania i metody identyfikacji procesów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów koniecznych do przezwyciężenia w praktyce. Badania literaturowe poparto opisem studiów przypadku w dwóch przedsiębiorstwach z branży chemicznej i jednym z sektora energetycznego. (abstrakt oryginalny)

The publication presents issues of process identification, as one of the main stages of process management implementation in industrial companies. Therefore, conditions and methods of process identification have been characterized, with particular attention to problems necessary to overcome in practice. Presented literature studies are supplemented by a characteristics of case studies in two chemical companies and one energy sector company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowosielski S. (red.): Podejście procesowe w organizacjach. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 2009.
 2. Grajewski P.: Procesowe zarządzanie organizacją. PWE, Warszawa, 2012.
 3. Drucker P.F.: Management's New Paradigms. Forbes Magazine, 05.10.1998.
 4. Hammer M., Stanton S.: Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo. Harvard Business Review, nr 5, 2003.
 5. Winiowski L.: Innowacje w chemii nie dotyczą tylko techniki i technologii. Rynek Inwestycji, Magazyn Biznesowo-Gospodarczy, nr 6, 2014.
 6. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 7. Brzóska J.: Innovations as a factor of business models dynamics in metallurgical companies, 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Ostrava 2013.
 8. Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
 9. Grajewski P.: Organizacja procesowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2016.
 10. Talwar R.: Business re-engineering - a strategy-driven approach. Long Range Planning, Elsevier Ltd., December 1993,Volume 26, Issue 6, pp. 22-40.
 11. Czekaj J. (red.): Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2009.
 12. Winiowski L.: Założenia metodyczne dla definiowania faz wdrażania zarządzania procesowego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłowych. Przegląd Organizacji, nr. 11, 2016, s. 21-27.
 13. Ossowski M.: Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie. Zarządzanie i finanse, r. 10, nr 4, cz. 3, 2012, s. 297-312.
 14. APQC's Knowledge Base. www.apqc.org. 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu