BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
The Presentation of Processes Influencing the Financial Result of a University
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 253-262, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Sprawozdawczość, Rachunkowość szkoły wyższej, Szkolnictwo wyższe
Financial performance, Reporting, Accounting in higher education institution, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest ocena zasad prezentacji informacji o wynikach finansowych uczelni zestawianych w planie rzeczowo-finansowym oraz rachunku zysków i strat. Metodologia badania - W artykule posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analizy dokumentów i pojedynczych przypadków. Wynik - Obowiązujące wzory sprawozdań o wyniku finansowym nie pozwalają na jednoznaczną ocenę wyniku uczelni osiąganego z poszczególnych działalności. Oryginalność/wartość - W opracowaniu podaje się propozycje modyfikacji sprawozdawczości dotyczącej wyniku finansowego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to assess the rules of the presentation of information about financial results provided by the material and financial plan as well as in the income statement. Design/methodology/approach - A few research methods were used in the article, i.e.: analysis of literature and legal regulations, observational method, document analysis and case study. Findings - The current stencil of financial statements about financial does not allow an unambiguous assessment of the result of a university in its individual activities. Originality/value - The study proposes a modification of reporting of the financial result.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2005-2015 (2016). Gdańsk: Uniwersytecka Komisja Finansowa. Materiał wewnętrzny.
  2. Drucker, P.F. (1995). Zarządzanie w czasach burzliwych. Warszawa: Nowoczesność.
  3. Fedak, Z. (2016). Rachunek zysków i strat. W: Zamknięcie roku 2016. Warszawa: Rachunkowość spółka z o.o.
  4. Gierusz, J. (2009). Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB. Rachunkowość, 7.
  5. Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Warszawa: Difin.
  6. Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych. Dz.U. 2012, poz. 1533.
  8. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015r. Pobrano z: www.dane.publiczne.gov.pl (16.02.2017).
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1074 ze zm.
  10. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2016, poz. 1842 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu