BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowski Mariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ modelu biznesu na przyjęte zasady ujmowania i wyceny wybranych składników sprawozdania finansowego
The Impact of the Business Model on the Adopted Principles of Recognition and Measurement of Selected Items of Financial Statements
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 283-292, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Sprawozdanie finansowe, Polityka rachunkowości
Business models, Financial statements, Accounting policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Prezentacja wpływu modelu biznesu, stanowiącego współczesną formę zarządzania przedsiębiorstwem, na sprawozdanie finansowe. Metodologia badania - Jakościowa analiza zawartości sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora paliwowego w zakresie polityki rachunkowości. Wynik - Wpływ modelu biznesu na sprawozdanie finansowe jest widoczny w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości. Oryginalność/wartość - Rozszerzenie spektrum merytorycznego zainteresowania rachunkowości przez odniesienie do obecnych trendów w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the impact of the business model, which constitutes a modern form of management, on financial statements. Design/methodology/approach - Qualitative analysis of the financial statements of entities in the fuel sector in terms of accounting policy. Findings - The impact of the business model on financial statements is visible in the adopted accounting policy. Originality/value - Extension of the spectrum of accounting's interest in reference to current trends in management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EFRAG (2013). The Role of the Business Model in Financial Statements. Research Paper. EFRAG, ANC, FRC. Pobrano z: http://www.efrag.org/files/EFRAG Output/131218_Business_Model_Research_Paper.pdf (24.07.2015).
 2. Karwowski, M. (2016). Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 90 (146), 135-155.
 3. Kęcki, P. (2015). Model biznesu w przypadku przedsiębiorstwa rafineryjnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 83 (1941), 255-269.
 4. Leszczewska, K. (2014). Model biznesu jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVI (7/1), 189-200.
 5. Nielsen, C., Bukh, P.N. (2011). What Constitutes a Business Model: The Perception of Financial Analysts. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 8 (3), 256-271.
 6. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Gliwice: Helion.
 7. Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWE.
 8. Palepu, K.G., Healy, P.M., Peek, E. (2010). Business Analysis and Valuation. IFRS Edition: Text and Cases. Second Edition. Cengage Learning EMEA.
 9. Raport roczny 2015. Przemysł i handel naftowy. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 29.11.2008, z późn.zm.
 11. Stevens, P. (2016). International Oil Companies The Death of the Old Business Model. Energy. Environment and Resources, May.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu