BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubera Radosław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja systemu logistycznego zaopatrzenia w przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego oddziału gospodarczego
Concept of Procurement Logistics System in the Case of Uniforms and Equipment for Military Economic Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 285-297, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
System logistyczny, Logistyka zaopatrzenia, Wojsko, Zaopatrzenie
Logistic system, Supply logistics, Army, Supply
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Główny cel artykułu to wskazanie podstawowych uwarunkowań wojskowego systemu zaopatrywania, zarówno podczas działań zbrojnych, jak i w czasie pokoju. Efektywny system zaopatrzenia logistyki wojskowej pozwala na zdobywanie taktycznej przewagi nad przeciwnikiem, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa cywilom pozostającym za linią walk. W artykule wskazano kompleksowe spojrzenie na rozwiązania logistyki wojskowej, uwzględniające uwarunkowania Prawa zamówień publicznych, które wspomaga integracje wewnętrzne i zewnętrzne w procesie zaopatrzenia. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to indicate the basic conditioning of the military procurement logistic system, during an armed operations and in peace time. Effective military procurement logistics system allows gaining a tactical advantage over the enemy and ensuring the safety of civilians remaining behind the line of fighting. The article is indicated in comprehensive approach to military logistics, including public procurement law, which supports internal and external integration within the supply process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Radziejowska G.: Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 2. Brzeziński M.: Logistyka wojskowa. Bellona, Warszawa 2005.
 3. Bursztyński A.: Zeszyty Naukowe Marynarki Wojennej. Rola i zadania Wojskowego Oddziału Gospodarczego w systemie zabezpieczenia logistycznego marynarki wojennej RP. Rok XLX, nr 1(176). Akademia Marynarki Wojennej, 2009.
 4. Chaberek M. (red.): Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia. GWSH, Gdańsk 2003.
 5. Czajkowski T.: Prawo zamówień publicznych. Warszawa 2007.
 6. Grzesik N., Kuźma K.: Logistyczne zabezpieczenie środków bojowych. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.
 7. Hajt S., Kowalski K., Stankiewicz G., Szukalski M.: Logistyka wojskowa w działaniach taktycznych. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2014.
 8. Jomini A.H.: Zarys sztuki wojennej. MON, Warszawa 1966.
 9. Kurasiński Z.: Kompendium logistyka wojskowego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014.
 10. Langley C.J.: Evolution of the Logistics Concept. "Journal of Business Logistics", Vol. 7, No. 2, 1986.
 11. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe. PWE, Warszawa 2004.
 12. Marrian J.: Characteristics of Industrial Goods and Buyers. Hutchinson, London 1965.
 13. Nowak E.: Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON, Warszawa 2009.
 14. Radziejowska G.: Kształtowanie systemu logistycznego zaopatrzenia. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska, Gliwice 2006.
 15. Sarjusz-Wolski Z.: Strategia zarządzania zaopatrzeniem. Placet, Warszawa 2002.
 16. Solarz J.: Doktryny militarne XX wieku. Avalon, Kraków 2009.
 17. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998.
 18. Sun Tzu: Sztuka wojny. Helion, Gliwice 2013.
 19. Szlachta A.: Organizacja logistyki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe, s. Logistyka i Transport. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu, Żagań 2006.
 20. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 21. http://4wog.wp.mil.pl/pl/index.html.
 22. http://sgwp.wp.mil.pl/plik/file/informacje/wogi.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu