BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimczak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym
The Impact of XBRL Adoption on Information Asymmetry in Capital Market
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 293-301, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Standard XBRL, Asymetria informacji, Rynek kapitałowy
eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Information asymmetry, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przegląd oraz analiza wyników badań empirycznych poświęconych wpływowi standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu oraz porównania założeń, metodologii oraz wyników dotychczasowych empirycznych weryfikacji wpływu XBRL na asymetrię informacyjną. Wynik - Większość przeprowadzonych badań empirycznych potwierdza wpływ zastosowania standardu XBRL na zmniejszenie asymetrii informacyjnej na rynku kapitałowym. Oryginalność/wartość - W artykule zasygnalizowano wieloaspektowość oraz złożoność problemu wpływu standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym oraz wskazano na konieczność prowadzenia dalszych badań teoretycznych i empirycznych w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Review and analysis of the results of empirical studies devoted to the influence of XBRL on information asymmetry in the capital market. Design/methodology/approach - For the purpose of the article an overview and comparison of the assumptions, methodology and results of existing empirical verification of the impact of XBRL on information asymmetry was conducted. Findings - Most empirical studies confirm the impact of the XBRL application on the reduction of information asymmetry in the capital market. Originality/value - The article indicated the complexity of the issue and suggested the need for further theoretical and empirical research in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barron, O.E., Harris D.G., Stanford, M. (2005). Evidence that Investors Trade on Private Event-period Information around Earnings Announcements. The Accounting Review, 80 (2), 403-421.
 2. Blankespoor, E., Miller, B.P., White, H.D. (2014). Initial Evidence on the Market Impact of the XBRL Mandate. Review of Accounting Studies, 19, 1468-1503.
 3. Boritz J.E., No, W.G. (2003). Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language), W: S.J. Roohani (red.), Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions. PricewaterhouseCoopers.
 4. Chen, S., Harris, L., Li, W., Wu, D. (2015). How Does XBRL Affect the Cost of Equity Capital? Evidence from an Emerging Market. Journal of International Accounting Research, 14 (2), 123-145.
 5. Cong, Y., Hao, J., Zou, L. (2014). The Impact of XBRL Reporting on Market Efficiency. Journal of Information Systems, 28 (2), 181-207.
 6. Dong, Y., Li, O.Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2013). Information Processing Cost and Stock Return Synchronicity - Evidence from XBRL Adoption. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2198135.
 7. Doolin, B., Troshani,I. (2004). XBRL: A Research Note. Qualitative Research in Accounting & Management, 2 (2), 93-104.
 8. Efendi, J.J., Park, D., Smith, L.M. (2014). Do XBRL Filings Enhance Informational Efficiency? Early Evidence from Post-earnings Announcement Drift. Journal of Business Research, 67 (6), 1099-1105.
 9. Fang, J., Levine, H. (2011). Improving Stock Market Efficiency: XBRL for Financial Reporting. International Journal on GSTF Business Review, 1 (1), 1-6.
 10. Geiger, M.A., North, D.S., Selby, D.D. (2014). Releasing Information in XBRL: Does it Improve Information Asymmetry for Early U.S. Adopters? Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 18 (4), 66-83.
 11. Kim, J.W., Lim, J.H., No, W.G. (2012). The Effect of First Wave Mandatory XBRL Reporting across the Financial Information Environment. Journal of Information Systems American Accounting Association, 26 (1), 127-153.
 12. Kim, O., Verrecchia, R. (1994). Market Liquidity and Volume Around Earnings Announcements. Journal of Accounting & Economics, 17 (1/2), 41-67.
 13. Klimczak, K. (2014). Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe. Studia Prawno-Ekonomiczne, 91, 175-192.
 14. Krinsky, I., Lee, J. (1996). Earnings Announcements and the Composition of the Bid-ask Spread. Journal of Finance, 51 (4), 1523-1535.
 15. Li, O.Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2013). Does XBRL Adoption Reduce the Cost of Equity Capital? Pobrano z: http://www. researchgate.net/publication/256031257_Does_XBRL_Adoption_Reduce_the_Cost_of_Equity_Capital.
 16. Liu, C., Luo, X., Sia, C.L., O'Farrell, G., Teo, H.H. (2014). The Impact of XBRL Adoption in the Peoples Republic of China. Decision Support Systems, 59, 242-249.
 17. Liu, Ch., Luo, X., Wang, F.L. (2017). An Empirical Investigation on the Impact of XBRL Adoption on Information Asymmetry: Evidence from Europe. Decision Support Systems, 93, 42-50.
 18. Piechocki, M. (2007). XBRL - rewolucja techniczna a rachunkowość. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 19. Weber, R. (2003). XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting. W: Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions. PricewaterhouseCoopers.
 20. Yen, J., Wang, T. (2015). The Association between XBRL Adoption and Market Reactions to Earnings Surprises. Journal of Information Systems, 29 (3), 51-71.
 21. Yoon, H., Zo, H., Ciganek, A.P. (2011). Does XBRL Adoption Reduce Information Asymmetry? Journal of Business Research, 64, 157-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu