BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów - studium przypadku Enter Air SA
The Recognition of Leased Aircra ft in the Financial Statement - Case Study of Enter Air SA
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 303-312, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Leasing, Środki trwałe, Standardy rachunkowości
Financial statements, Leasing, Fixed assets, Accounting standards
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Enter Air SA
Abstrakt
Cel - Wskazanie wpływu standardów rachunkowości na ujęcie w sprawozdaniu finansowym leasingowanych samolotów, mających zasadnicze znaczenie dla działalności linii lotniczej. Metodologia badania - Analiza sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Enter Air SA. Porównanie ich z MSSF oraz polskimi standardami rachunkowości. Symulacja ujęcia księgowego umów leasingowych dotyczących samolotów wg polskiej ustawy o rachunkowości. Wynik - Pełne ujawnienie leasingowanych środków trwałych zapewnia ustawa o rachunkowości. Nie gwarantuje tego MSR 17. Z oceną MSSF 16 należy się wstrzymać. Oryginalność/wartość - Rozpoznanie w jakim stopniu postulat wykazywania leasingowanych samolotów w sprawozdaniu finansowym linii lotniczej zapewniają międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a w jakim polska ustawa o rachunkowości. i krajowe standardy rachunkowości.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation accounting standard's influence into recognition in the financial statement leased aircraft - essential for airline activity. Design/methodology/approach - Analysis of financial statements of Enter Air SA capital group. Comparison of financial statements with IFRS as well as with Polish Accounting Standards. Simulation of accounting treatment of leasing contracts concerning aircraft on the basis of Polish Accounting Act. Findings - Accounting Act provides full disclosure of leased fixed assets. IAS 17 does not provide full disclosure. The evaluation of IFRS 16 shall be abstained. Originality/value - Identification of the extent to which International Accounting and Financial Reporting Standards provide the principle of leased aircraft recognition in the financial statement of the airline. Again to what extent it is provided by Polish Accounting Act and local accounting standards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hołda, A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck.
 2. Hońko, S. (2016). Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 "Leasing" na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/1 (80), 41-51.
 3. Frymus, M. (2014). Jednostki zobowiązane i uprawnione do stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 25-35.
 4. Kabalski, P. (2015). Środki trwałe. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości (s. 22-37). Warszawa: Rachunkowość sp. z o.o.
 5. Turzyński, M. (2016). Nowy MSSF Leasing i jego potencjalny wpływ na polskie prawo bilansowe. Rachunkowość. 7, 3-17.
 6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17. Pobrano z: http://ibcauditoria.com/wp-content/uploads/2016/08/ msr-17.pdf (4.02.2017).
 7. Sprawozdanie finansowe (2015) grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 8. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air za III kwartał 2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 9. Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enter Air na 30.09.2016 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 10. Sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej Enter Air SA za okres od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. Pobrano z: www.gpw.pl (4.02.2017).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu