BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategia cyfrowa biznesu - kontekst ekosystemu
Digital Business Strategy - the Context of a Business Ecosystem
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 57-70, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Ekosystem, Finanse, Przedsiębiorstwo, Technologie cyfrowe, Ekosystem biznesowy
Ecosystem, Finance, Enterprises, Digital technologies, Business ecosystem
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dynamizacja relacji międzyorganizacyjnych opartych na koncepcji sieci jest ściśle powiązana z rozwojem nowych technologii. Postępująca cyfrowa transformacja firm skłania do zastanowienia się i przemyślenia na nowo strategii przedsiębiorstw poddanych procesowi cyfryzacji i będących jednocześnie elementami sieci. Problematyka ta rozpatrywana jest z perspektywy ekosystemów biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw współdzielących standardy cyfrowych platform, dla których charakterystyczne jest scalanie indywidualnych ofert firm w rozwiązania o istotnej wartości dla klienta. Celem podjętych w artykule rozważań jest konceptualizacja strategii cyfrowej biznesu w firmach będących uczestnikami ekosystemu. Zaprezentowano najważniejsze założenia leżące u podstaw strategii cyfrowej biznesu w perspektywie sieci przedsiębiorstw, dla których głównym spoiwem jest tzw. platforma. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a wykorzystaną metodą badawczą jest krytyczny przegląd literatury.(abstrakt oryginalny)

The dynamics of inter-organizational relationships founded on the networking concept are strongly correlated with the development of new technologies. The ongoing digital transformation of companies encourages reflection on, and reconsideration of, strategies pursued by businesses that are at the same time undergoing digitization and involved in networks. The issue is examined in the context of business ecosystems, with special emphasis on companies that share digital platform standards and therefore might tend to consolidate their unique business propositions into solutions offering significantly increased customer value. The paper aims to, in the first place, conceptualize digital business strategies employed by companies participating in an ecosystem. The key assumptions underlying this strategy are portrayed from the perspective of a network whose participating companies are primarily bound together by the shared platform. The principal research method employed throughout the chapter is critical literature review.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adner R. 2012, The Wide Lens: A new strategy for innovation, New York: Penguin.
 2. Adner R., 2017, Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy, Journal of Management, 43(1), 39-58.
 3. Bertot J.C., Jaeger P.T., Grimes J.M., 2010, Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies, Government Information Quarterly, 27(3), 264-271.
 4. Bharadwaj A. i in., 2013a, Digital Business Strategy: Toward a Next Generation of Insights, MIS Quarterly, 37(2), 471-482.
 5. Bharadwaj A. i in., 2013b, Visions and voices on emerging challenges in Digital Business Strategy, MIS Quarterly, 37(2), 633-661.
 6. Corallo A., Passiante G., Prencipe A., 2007, The Digital Business Ecosystem, Northampton: Edward Elgar Publishing.
 7. Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Czakon W., 2015, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 9. Davis J., 2016, The group dynamics of interorganizational relationships: Collaborating with multiple partners in innovation ecosystems, Administrative Science Quarterly, 61, 433-468.
 10. Di Gangi P.M., Wasko M., 2009, Steal my idea! Organizational adoption of user innovations from a user innovation community: A case study of Dell IdeaStorm, Decision Support Systems, 48(1), 303-312.
 11. Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: corporate strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 12. Fitzsimmons J.A., Bordoloi S, 2008, Service management: Operations, strategy, and information technology, New York: McGraw-Hill.
 13. Grabowska M., 2014, Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej, Organizacja i Zarządzanie, 76, 51-61.
 14. Hannah D., Eisenhardt K.M., 2016, How firms navigate cooperation and competition in nascent ecosystems, Working paper, https://ssrn.com/abstract=2808034 [dostęp: 25.06.2017].
 15. Iansiti M., Levien R., 2004, Strategy as Ecology, Harvard Business Review, 82(3), 68-78.
 16. Kandiah G., Gossain S., 1998, Reinventing value: The new business ecosystem, Strategy & Leadership, 26(5), 28-33.
 17. Klimas P., 2014, W sieci innowacji: implikacje bliskości organizacyjnej, Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 18. Kunasz M., 2006, Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa, 10, 33-48.
 19. Markus M.L., Loebbecke C., 2013, Commoditized digital processes and Business Community Platforms: New opportunities and challenges for Digital Business Strategies, MIS Quarterly, 37(2), 649-656.
 20. Mars M.M., Bronstein J.L., Lusch R.F., 2012, The value of a metaphor: Organizations and ecosystems, Organizational Dynamics, 41, 271-280.
 21. Mathrani S., Mathrani A., Viehland D., 2013, Using enterprise systems to realize digital business strategies, Journal of Enterprise Information Management, 26(4), 363-386.
 22. Mitręga M., 2010, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 23. Moore J.F., 1997, The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, New York: Harper Business.
 24. Moore J.F., 2006, Business ecosystems and the view from the firm, Antitrust Bulletin, 51, 31-75.
 25. Nambisan S., Baron R.A., 2007, Interactions in virtual customer environments: Implications for product support and customer relationship management. Journal of Interactive Marketing, 21(2), 42-62.
 26. Olszak C.M., 2015, Strategia cyfrowa współczesnej organizacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 232, 164-177.
 27. Pathak S., Pokharel M.P., Mahadevan S., 2013, Hyper-competition, collusion, free riding or coopetition: basins of attraction when firms simultaneously compete and cooperate, Nonlinear Dynamics, Psychology and Life Sciences, 17(1), 133-157.
 28. Paulus-Rohmer D., Schatton H., Bauernhansl T., 2016, Ecosystems, Strategy and Business Models in the age of Digitization - How the Manufacturing Industry is Going to Change its Logic, Procedia CIRP, 57, 8-13.
 29. Peppard J., Ward J., 2016, The strategic management of information systems: Building a digital strategy, London: John Wiley & Sons.
 30. Rai A., Pavlou P.A., Du G., Im, S., 2012, Interfirm IT Capability profiles and communications for cocreating relational value: evidence from the logistic industry, MIS Quarterly, 36(1), 233-262.
 31. Rudny W., 2015, Modele biznesowe a proces tworzenia wartości w gospodarce cyfrowej, Zarządzanie i Finanse. The Journal of Management and Finance, 13(3), 133-146.
 32. Stańczyk-Hugiet E., 2015, Strategicznie o ekosystemie biznesu, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 32(2), 395-407.
 33. Stańczyk S., 2015, Tożsamość ekosystemów biznesu - zarys koncepcji, Organizacja i Kierowanie, 4, 165-179.
 34. Sus A., 2017, Mikro- i otwarta strategia - kontekst ekosystemu, Organizacja i Kierowanie, 2 (176), 79-91.
 35. Witt B.D., Meyer R., 2007, Synteza strategii, Warszawa: PWE.
 36. Zakrzewska-Bielawska A., 2015, Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, Prace Naukowe WWSZIP, 32(2), 439-457.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu