BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mastalerz Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie metody DEA do oceny efektywności wybranych banków w Polsce
Application of the DEA Method to Assess the Effectiveness of Selected Banks in Poland
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 313-322, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Bankowość, Efektywność banków, Rachunkowość zarządcza
Data Envelopment Analysis (DEA), Banking, Banks' efficiency, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest określenie poziomu efektywności wybranych banków w Polsce, przy wykorzystaniu metody DEA. Metodologia badania - W opracowaniu zastosowano model DEA (Data Envelopment Analysis) jako narzędzie do przetwarzania danych. Wynik - Na podstawie analizy uzyskano informacje na temat efektywności działania banków. Oryginalność/wartość - Koncepcja zastosowana w artykule pozwala dostarczyć informacji do podejmowania decyzji strategicznych w bankach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The objective of this article is to determine the level of effectiveness of selected banks in Poland, using DEA method. Design/methodology/approach - The study used a model of DEA (Data Envelopment Analysis), as a tool for data processing. Findings - Based on the analysis, information on banks' effectiveness was obtained. Originality/value - The concept used in the article can provide information for strategic decision making in banks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30 (9), 1078-1092.
 2. Barth, J., Lin, C., Ma, Y., Seade, J., Song, F. (2013). Do Bank Regulation, Supervision and Monitoring Enhance or Impede Bank Efficiency? Journal of Banking & Finance, 37, 2879-2892.
 3. Begg, D.K.H., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Ekonomia: mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 4. Berger, A.N., Humphrey, D.B. (1997). Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research. European Journal of Operational Research, 98, 175-212.
 5. Berger, A.N., Leusner, J.H., Mingo, J.J. (1997). The Efficiency of Bank Branches. Journal of Monetary Economics, 40 (1), 141-162.
 6. Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Casu, B., Ferrari, A., Zhao, T. (2013). Regulatory Reform and Productivity Change in Indian Banking. The Review of Economics and Statistics, 95 (3), 1066-1077.
 8. Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2 (6), 429-444.
 9. Daraio, C., Simar, L. (2007). Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis. Methodology and Applications. USA: Springer.
 10. Eling, M., Luhnen, M. (2010). Efficiency in the International Insurance Industry: A Cross-Country Comparison. Journal of Banking & Finance, 34, 1497-1509.
 11. Fethi, M.D., Pasiouras, F. (2010). Assessing Bank Efficiency and Performance with Operational Research and Artificial Intelligence Techniques: A Survey. European Journal of Operational Research, 204, 189-198.
 12. Glass, J.C., McKillop, D.G., Rasaratnam, S. (2010). Irish Credit Unions: Investigating Performance Determinants and the Opportunity Cost of regulatory compliance. Journal of Banking &Finance, 34, 67-76.
 13. Guzik, B. (2009a). Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 14. Guzik, B. (2009b). Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 55-75.
 15. Halkos, G., Tzeremes, N. (2013). Estimating the Degree of Operating Efficiency Gains from a Potential Bank Merger and Acquisition: A DEA Bootstrapped Approach. Journal of Banking &Finance, 37, 1658-1688.
 16. Kenjegalieva, K.A., Simper, R., Weyman-Jones, T.G. (2009). Efficiency of Transition Banks: Inter-Country Banking Industry Trends. Applied Financial Economics, 19, 1531-1546.
 17. Leverty, T., Grace, M. (2010). The Robustness of Output Measures in Property-Liability Insurance Efficiency Studies. Journal of Banking & Finance, 34, 1510-1524.
 18. Nazarko, J., Chrabołowska, J. (2005). Benchmarking w ocenie efektywności krajowych spółek dystrybucyjnych energii elektrycznej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 12, 38-47.
 19. Piekarz, H., Stabryła, A. (1989). Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, 12.
 20. Sealey, C., Lindley, J. (1977). Inputs, Outputs, and a Theory of PRODUCTION and Cost at Depository Financial Institutions. The Journal of Finance, 32, 1251-1266.
 21. Stigler, G.J. (1957). Perfect Competition, Historically Contemplated. The Journal of Political Economy, 65 (1), 395-399.
 22. Thanassoulis, E. (2003). Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation Text with Integrated Software. Norwell: Kluwer Academic Publishers.
 23. Varian, H.R.V. (2005). Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu