BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakon Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Obrazy sieci w zarządzaniu strategicznym
Network Pictures in Strategic Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 71-81, bibliogr. 34 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Strategia zarządzania, Procesy poznawcze, Menedżer
Strategic management, Management strategy, Cognitive processes, Manager
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Sieci znajdują się w centrum uwagi badawczej zarządzania strategicznego od kilku dekad. Wynikiem dociekań prowadzonych przez badaczy jest zbiór cech wyróżniających sieci, które według logiki reprezentacyjnej powinny kierować uwagę menedżerów na środowisko sieciowe i prowadzić do celowych zachowań strategicznych w sieciach. W głównym nurcie badań pomijano dotychczas to, czy i w jaki sposób menedżerowie postrzegają sieci. W związku z tym w prezentowanym artykule omówiono proces reprezentacji otoczenia sieciowego i jego dwie główne składowe: identyfikację i amalgamację. Przedstawiono obraz sieci jako wielowymiarowe pojęcie, które pozwala uchwycić tymczasową reprezentację sieci przez menedżera. Obrazy sieci pozostają w dwukierunkowej relacji ze strategiami sieciowymi.(abstrakt oryginalny)

It is for several decades now that networks have been attracting much interest from strategic management researchers. As a result, a set of distinctive features have been identified that, under the logic of representation, can be expected to draw strategists' attention to a network and to drive premeditated strategic behaviors within it. While mainstream research has contributed a number of scholarly representations of networks, managers' perceptions have not so far been in focus. The paper discusses the process of representing a firm's network environment through identification and amalgamation. "Network picture" is a label given to multi-dimensional constructs that capture a manager's snapshot of the network. Importantly, network pictures are both outcomes of, and constraints on, network strategizing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamsen M.H., Henneberg S.C., Huemer L., Naudé P., 2016, Network picturing: An action research study of strategizing in business networks, Industrial Marketing Management, 59, 107-119.
 2. Barratt M., 2004, Understanding the meaning of collaboration in the supply chain, Supply Chain Management: an International Journal, 9(1), 30-42.
 3. Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1997, Co-Opetition: A revolutionary mindset that combines competition and cooperation: The game theory strategy that's changing the game of business. New York: Currency Doubleday.
 4. Camerer C.F., 1991, Does strategy research need game theory?, Strategic Management Journal, 12(S2), 137-152.
 5. Coase R.H., 1937, The nature of the firm. Economica, 4(16), 386-405.
 6. Corsaro D., Ramos C., Henneberg S.C., Naudé P., 2011, Actor network pictures and networking activities in business networks: An experimental study, Industrial Marketing Management, 40(6), 919-932.
 7. Czakon W., 2005, Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 9, 10-23.
 8. Czakon W., 2007, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 9. Czakon W., 2011, Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, 11, 5-6.
 10. Czakon W., 2016, Network Strategies Logic, Problemy Zarządzania, 4(64), 17-30.
 11. Czakon W., 2017, Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych, Organizacja i Kierowanie, 2(176), 93-103.
 12. Dyer J.H.,Singh H., 1998, The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 13. Geiger S., Finch J., 2010, Networks of mind and networks of organizations: The map metaphor in business network research, Industrial Marketing Management, 39(3), 381-389.
 14. Granovetter M., 1985, Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481-510.
 15. Håkansson H., Snehota I., 1989, No business is an island: The network concept of business strategy. Scandinavian Journal of Management, 5(3), 187-200.
 16. Iansiti M., Levien R., 2004, Strategy as ecology, Harvard Business Review, 82(3), 68-81.
 17. Krupski R., 2006, Formułowanie strategii w ujęciu szkoły zasobowej, Współczesne Zarządzanie, 2, 14-22.
 18. Laari-Salmela S., Mainela T., Puhakka V., 2015, Beyond network pictures: Situational strategizing in network context, Industrial Marketing Management, 45, 117-127.
 19. Leek S., Mason K., 2009, Network pictures: Building an holistic representation of a dyadic business-to-business relationship, Industrial Marketing Management, 38(6), 599-607.
 20. Leek S., Mason K., 2010, The utilisation of network pictures to examine a company's employees' perceptions of a supplier relationship, Industrial Marketing Management, 39(3), 400-412.
 21. Miguéns J., Baggio R., Costa C., 2008, Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study, Advances in Tourism Research, 26(28), 1-6.
 22. Möller K., Rajala A., Svahn S., 2005, Strategic business nets - their type and management, Journal of Business Research, 58(9), 1274-1284.
 23. Mouzas S., Henneberg S.C., 2015, Intercognitive representations in business networks, Industrial Marketing Management, 48, 61-67.
 24. Mouzas S., Henneberg S., Naudé P., 2008, Developing network insight, Industrial Marketing Management, 37(2), 167-180.
 25. Niemczyk J., 2006, Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 26. Niemczyk J., 2013, Strategia: od planu do sieci, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 27. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., 2011, Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych, Nauki o Zarządzaniu, 8, 111-120.
 28. Peteraf M.A., 1993, The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, Strategic Management Journal, 14(3), 179-191.
 29. Ritala P., Golnam A., Wegmann A., 2014, Coopetition-based business models: The case of Amazon.com, Industrial Marketing Management, 43(2), 236-249.
 30. Sandberg J., Tsoukas H., 2011, Grasping the logic of practice: Theorizing through practical rationality, Academy of Management Review, 36(2), 338-360.
 31. Stańczyk-Hugiet E., 2017, Implikacje teorii zależności w badaniach relacji, Organizacja i Kierowanie, 2(176), 15-20.
 32. Światowiec-Szczepanska J., 2016, Social Network Analysis in Strategic Management - Potential and Limitations of Application, Problemy Zarządzania, 14(64), 31-49.
 33. Walsh J.P., 1995, Managerial and organizational cognition: Notes from a trip down memory lane, Organization Science, 6(3), 280-321.
 34. Zajac E.J., Kraatz M.S., Bresser R.K., 2000, Modeling the dynamics of strategic fit: A normative approach to strategic change, Strategic Management Journal, 21(4), 429-453.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu