BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caban-Piaskowska Katarzyna (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Miarka Anna (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), Mielczarek Marcin (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)
Tytuł
Specyfika relacji sieciowych w zawodzie artysty w kontekście zastosowania design management
The Artistic Profession and Its Unique Network Relationships in the Context of Design Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, nr 19, s. 117-131, bibliogr. 23 poz.
The Research Journal of the Chorzow Faculty of the Poznan School of Banking : Strategies of Networked Organizations
Tytuł własny numeru
Strategie przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Wzornictwo przemysłowe, Współpraca, Współpraca sieciowa, Zarządzanie wzornictwem
Industrial design, Cooperation, Network cooperation, Design management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że jedną z głównych przyczyn tworzenia przez artystów sieci współpracy jest próba stosowania przez tę grupę zawodową w praktyce zasad design management. W części teoretycznej opisano przyczynę zajęcia się problematyką i istotę design management oraz powody rozwoju sieci, w tym nurty motywacji tworzenia sieci, obejmujące koszty transakcyjne, renty relacji, uczenia się, a ponadto znaczenie pojedynczych decyzji i uwarunkowań współpracy. Część praktyczna artykułu ma na celu przedstawienie wyników badań obserwacji uczestniczących dwóch typów artysty. Sformułowana na tej podstawie analiza przypadków dotyczy rzeźbiarza realizującego rzeźby do przestrzeni publicznej oraz projektanta wzornictwa, tworzącego m.in. sprzęt do rehabilitacji, funkcjonujących na rynku polskim.(abstrakt oryginalny)

The authors argue for a proposition that design management is among the key reasons why so many artists develop collaborative networks. The paper is divided into a theoretical and a practical section. The first section thus addresses the issue in theoretical terms, giving unfolding rationale for networking and defining what design management essentially is in the first place, and then describing most common motivations for networking among artists, such transaction costs, relationship benefits, or learning, and highlighting the key role played by individual decisions and the properties of specific collaborative frameworks. The practical part of the paper presents the findings of a participant observation of two types of artists. Based on these findings, case studies of two Polish artists are offered: one working in public space sculpture, and the other engaged in the design of rehabilitation products.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Best K., 2009, Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu, Warszawa: WN PWN.
 2. Best K., 2010, The Fundamentals of Design Management, Singapore: AVA Publishing.
 3. Bonaccorsi A., 2008, Search Regimes and the Industrial Dynamics of Science, Minerva, 46(3), 285-315.
 4. Czakon W., 2015a, Mikrofundamenty rozwoju sieci międzyorganizacyjnych, Marketing i Rynek, 5, 789-807.
 5. Czakon W., 2015b, Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 217, 9-18.
 6. Czakon W., 2015 c, Okruchy wiedzy. Niejednoznaczność przyczynowa w badaniach sieci gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64(7), 11-22.
 7. Dyer J., Singh H., 1998, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganisational Competitive Advantage, The Academy of Management Review, 23(4), 660-679.
 8. Dziadkiewicz A., Maśloch P., 2013, Design jako nowoczesny trend w zarządzaniu, Zarządzanie i Finanse, 11(4), cz. 2, 81-94.
 9. Erichsen P.G., Christensen P.R., 2013, The Evolution of the Design Management Field, A Journal Perspective, Creativity And Innovation Management, 22(2), 107-120.
 10. Gorb P., 1990, Introduction: What is Design Management, w: Design Management London, Papers from the London Business School, red. P. Gorb, London: Architecture, Design and Technology Press.
 11. Grant M., 1996, Toward a knowledge-based theory of the firm, Strategic Management Journal, 17(S2), 109-122.
 12. Hetzel P., 1993, Design Management et Constitution de l'Offre, Thèse de Doctorat Sciences de Gestion, Lyon: Universitè Jean Moulin.
 13. Hollins B., 2002, Design Management Education: the UK Experience, DMI Review, 13(3), 25-29.
 14. Klimas P., 2011, Wymiary bliskości w sieciach innowacji, Przegląd Organizacji, 4, 16-20.
 15. McBride M., 2007, Design Management: Future Forward, Design Management Review, 18(3), 18-22.
 16. Miller K., Moultrie J., 2013, Delineating Design Leaders: A Framework of Design Management Roles in Fashion Retail, Creativity And Innovation Management, 22(2), 161-176.
 17. Mozota B. de, 2003, Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation, New York: Allworth Press.
 18. Niemczyk J., 2013, Strategia od planu do sieci, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 19. Oliver Ch., 1990, Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions, The Academy of Management Review, 15(2), 241-265.
 20. Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław: Ossolineum.
 21. Ramaswamy V., Gouillart F., 2010, Building the Co-Creative Enterprise, Harvard Business Review, 88(10), 100-109.
 22. Stańczyk-Hugiet I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 23. Wójcik D., Klimas P., 2016, Mikrofundamenty współpracy międzyorganizacyjnej. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 444, 583-593.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu