BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zmiany w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w krajowych regulacjach rachunkowości
Changes in the Financial Reporting of Large Enitities and Capital Groups in Polish Accounting Regulations
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 365-373, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Sprawozdawczość finansowa, Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Legal regulations, Financial reporting, Capital group, Consolidated financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Przedstawienie i ocena zakresu i kierunku zmian w sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w polskim prawie bilansowym. Metodologia badania - Analiza regulacji rachunkowości i literatury przedmiotu, metody porównań i wnioskowania. Wynik - W artykule przedstawiono zmiany w obszarze sprawozdawczości finansowej jednostek dużych i grup kapitałowych w regulacjach polskiego prawa bilansowego. Oryginalność/wartość - Zmiany regulacji rachunkowości dotyczące jednostek dużych i grup kapitałowych należy oceniać pozytywnie, gdyż stwarzają one warunki do podniesienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is presentation and assessment of changes in the financial reporting of large entities and capital groups in accounting regulations. Design/methodology/approach - Analysis of the accounting regulations and literature, comparative and inference methods. Findings - The article presents and analyzes changes in the financial reporting of large entities and capital groups in the regulations of the Polish balance sheet law. Originality/value - Changes in accounting regulations for large entities and capital groups should be judged positively as they create conditions for improving business security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz. Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
  2. Janowicz, M. (2015). Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle projektu zmian w polskim prawie bilansowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 513-522.
  3. Mućko, P. (2016). Analiza regulacji i kontekstu wprowadzenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej jako przykład sprawozdawczości finansowej dla interesariuszy niefinansowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2/2 (80), 481-491.
  4. Poniatowska, L. (2015). Zmiany w sprawozdawczości finansowej w regulacjach ustawy o rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 388, 314-321.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu