BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hartlep Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, doktorant)
Tytuł
Poglądy A. Sen'a na rozwój społeczny i wolność jednostki
Amartya Sen - Noble Prize Awards : about the Social Development and Freedom of the Individual
Źródło
Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne, 2017, nr 1, s. 41-52, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Dobrobyt, Prawa człowieka, Nagroda Nobla z ekonomii
Poverty, Prosperity, Human rights, Nobel Prize in economic
Uwagi
summ., streszcz.
Sen Amartya Kumar
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądów Amartya Sena, które łączą w sobie zagadnienia z zakresu ekonomii, polityki społecznej i filozofii. Za swój wkład w dziedzinie ekonomii, w szczególności teorii społecznego wyboru, ekonomii dobrobytu oraz badań nad ubóstwem, otrzymał w 1998 roku Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. Poglądy Sena łączą zagadnienia współczesnego rozwoju gospodarczego z wolnością człowieka. Odwołując się do argumentacji etycznej, politycznej i ekonomicznej, rozważa społeczne podstawy dobrobytu i wolności oraz ukazuje, w jaki sposób wolność jednostki decyduje o uczestnictwie w życiu politycznym, o rozwoju ekonomicznym i postępie społecznym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the views of Amartya Sen, which combine the issues of economics, politics and social philosophy. For his contribution in the field of economics, in particular the theory of social choice, welfare economics and research on poverty, he has received the 1998 Bank of Sweden Prize them. Alfred Nobel. The views Sen combine aspects of modern economic development and human freedom. Referring to the argument of ethical, political and economic, considering the social foundations of prosperity and freedom, and shows how the freedom of the individual decides to participate in political life, the economic development and social progress. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bentham J. 1958., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, tłum. B. Nawrocki, PWN, Warszawa.
 2. Jasiński L.J. 2008. Nobel z ekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 3. Lissowski G. (red.), 2008. Elementy teorii wyboru społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
 4. Sen Amartya K. 2001. Racjonalność i wybór społeczny.
 5. Lissowski G., Fundamentalny wkład Amartyi K. Sena do teorii wyboru społecznego, Uniwersytet Warszawski, Decyzje nr 3, czerwiec 2005.
 6. North D.C. 2004. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Nozicki R. 1999. Anarchia, państwo i utopia, (tłum. P.Maciejko, M. Szczubrałko), PWN, Warszawa.
 8. Samuelson P.A, Nordhaus W.D. 2014., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań.
 9. Sen A. 1976. Poverty: An ordinal approach to measurement, Econometrica 44, nr.2.
 10. Sen A. 2002. Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków.
 11. Sen A. 2002. Rozwój i wolność Poznań.
 12. Sen A. 1992. Inequality Reexamined. Oxford: Clarendon Press.
 13. Sen A. 2009. The Idea of Justice, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 14. Tarnowska B. (red.). 2001. Nagrody Nobla. Leksykon PWN, Warszawa.
 15. http://scholar.harvard.edu/files/sen/files/cv_sen_amartya_jan2017_0.pdf(dostęp 05.01.2017)
 16. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1998/sen-bio. html (dostęp 15.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3940
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu