BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń
The Choice of the Cost Strategy in the Cost Management Process in the Insurance Company
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 415-423, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Koszty, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Insurances, Costs, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zaprezentowanie rodzajów strategii kosztowych możliwych do wdrożenia w zakładzie ubezpieczeń w warunkach zmieniającej się sytuacji rynkowej. Metodologia badania - Analiza literatury, analiza przyczynowo-skutkowa oraz metoda dedukcji. Wynik - Wyodrębniono i omówiono sześć podstawowych strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń. Są to strategie oparte na: redukcji/optymalizacji kosztów, rentowności, polityce cenowej, ryzyku ubezpieczeniowym, płynności finansowej, minimalizacji kosztów kapitału. Oryginalność/wartość - Klasyfikacja strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń w warunkach sytuacji rynkowej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting various types of cost strategies that are possible to implement in the insurance company in the context of changing market conditions. Design/methodology/approach - Analysis of literature, analysis of cause and effect and the method of deduction. Findings - There are separated and presented six basic cost strategies for the insurance companies. These strategies are based on: the reduction/cost optimization, profitability, pricing policy, insurance risk, financial liquidity, minimizing the cost of capital. Originality/value - The classification of cost strategies for the insurance company in the context of today's market conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bourne, M., Bourne, P. (2013). Zarządzanie wynikami firmy. Gliwice: Helion.
  2. Gieschen, G. (2009). Nareszcie więcej zysku. 99 porad jak obniżyć koszty przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
  3. Horngren, Ch.T., Bhimani, A., Foster, G., Datar, S.M. (1999). Management and Cost Accounting. London: Prentice-Hall.
  4. Jarugowa, A., Nowak, W.A., Szychta, A. (2000). Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Gdańsk: ODDK.
  5. Nowak, E. (2006). Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami. W: E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
  6. Wnuk, T. (2002). Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: INFOR.
  7. Wnuk-Pel, T. (2006). Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: Difin.
  8. Zyznarska-Dworczak, B. (2012). Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu