BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa
The Analysis of Symptoms of Insolvency in Restructuring Process
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 437-446, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Restrukturyzacja, Upadłość przedsiębiorstwa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Insolvency, Restructuring, Enterprise bankruptcy, Consolidated financial statements, Enterprises bankruptcy forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i analiza symptomów zagrożenia niewypłacalnością przed podjęciem decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę piśmiennictwa, indukcję, dedukcję, studium przypadku. Wynik - W artykule przedstawiono symptomy zagrożenia niewypłacalnością, które mogą wpłynąć na podjęcie decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonych analiz było stwierdzenie, że bardzo trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy w najbliższym czasie przedsiębiorstwo będzie zagrożone niewypłacalnością. Oryginalność/wartość - Efektem badań było przeanalizowanie możliwych symptomów zagrożenia niewypłacalnością na potrzeby podjęcia decyzji o restrukturyzacji przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main purpose is an analysis of symptoms of insolvency in restructuring process of the enterprises. Design/methodology/approach - In an article used theoretical and empirical methods. In theoretical part described definition of insolvency in literature and law acts. Empirical methods concentrated on research of the symptoms of insolvency. Findings - The article presents the symptoms of insolvency could be decided on restructuring process. Originality/value. This article presents own concept the analysis of symptoms of insolvency in restructuring process of the enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argenti, J., (1976). Corporate Collapse: The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book Company Ltd.
 2. Hołda, A., Micherda, B. (2007). Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów.
 3. Lubicz-Posochowska, A. (2015). Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych według Prawa restrukturyzacyjnego - podobieństwa i różnice. W: A. Witosz, E. Janik (red.), Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Mączyńska, E., Morawska, S. (2015). Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Morawska, S. (2013). Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Ropęga, J. (2012). Proces upadku małych firm - przyczyny i symptomy. W: B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Ropęga, J. (2013). Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego.
 8. Słownik języka polskiego (2017). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/szukaj/domniemanie.html.
 9. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2016, poz. 1574, 1479.
 10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, poz. 233, 2016, poz. 615.
 11. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2003, poz. 535.
 12. Zelek, A., Gwarek, A. (2000). Symptomy kryzysu organizacji. Firma i Rynek, 2, 49-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu