BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huterski Robert (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcja państwa jako pracodawcy ostatniej instancji w kontekście nowoczesnej teorii pieniądza
The Concept of the State as Employer of Last Resort in the Context of Modern Money Theory
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 9, s. 14-18, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Pieniądz, Zatrudnienie, Państwo, Neokeynesizm, Pełne zatrudnienie
Money, Employment, State, Neokeynesian, Full employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koncepcja państwa jako pracodawcy ostatniej instancji (Employer of Last Resort - ELR) jest na tyle powiązana z nowoczesną teorią pieniądza (Modern Money Theory - MMT), że mogą one stanowić dwa filary jednej idei. MMT ma zapewnić finansową wykonalność ELR, a ELR ma wspomóc stabilność cen w ramach MMT, dzięki ustanowieniu poziomu płacy w tym programie jako najważniejszej ceny w całej piramidzie cen w gospodarce. ELR wspierane przez MMT ma umożliwić uzyskanie społecznego celu pełnego zatrudnienia z równoczesnym zapewnieniem stabilności siły nabywczej waluty krajowej. Wiele szczegółowych założeń ELR i MMT wzbudza duże kontrowersje w świecie naukowym, nawet wewnątrz nurtu neokeynesowskiego, do którego te idee przynależą. Siła kontrowersji wydaje się rosnąć wraz ze zdobywaniem wpływów politycznych przez przedstawicieli ELR i MMT. Są to jednak koncepcje silnie ukształtowane przez specyfikę gospodarczo-społeczną Stanów Zjednoczonych i przez to napotykające bardzo wiele systemowych przeszkód implementacyjnych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The concept of the Employer of Last Resort (ELR) is so strongly bound up with the Modern Money Theory (MMT) that they can be treated as two pillars of the single idea. The MMT has to provide financial feasibility of ELR, and ELR is designed to support price stability within MMT by setting ELR wage level as the most important price in the whole pyramid of prices in the economy. ELR supported by MMT is to enable social objective of full employment and in the same time to ensure stability of purchasing power of the national currency. Numerous detailed assumptions ELR and MMT give rise to controversy within scientific world, even inside neokeynesian school to which these ideas belong. The power of controversy seems to grow along with acquiring of political influence by representatives of ELR and MMT. But these concepts are strongly shaped by economic and social characteristics of the United States and because of that it faces a lot of systemic obstacles in case of an attempt to implement them both in Poland and in another countries of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell S., Wray L.R. (2002-2003), Fiscal Effects on Reserves and the Independence of the Fed, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 25(2), p. 264-265.
 2. Fullwiler S. (2012), The Costs and Benefits of a Job Guarantee: Estimates from a Multi-Country Econometric Model, SSRN May, http:// ssrn.com/abstract=2194960, p. 5 [dostęp 15.08.2016].
 3. Fullwiler S., Kelton S., Wray L.R. (2012), Modern Money Theory: A Response to Critics, w: Modern Monetary Theory: A Debate, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series No 279, January, p. 17.
 4. Huber J. (2014), Modern Money Theory and New Currency Theory. A comparative discussion, including an assessment of their relevance to monetary reform, "Real-World Economics Review", Issue No. 66, p. 54.
 5. Huterski R. (2014), Nowoczesna teoria pieniądza a przypadek Polski, w: R.W Ciborowski et al. (red.), Gospodarka, społeczeństwo, finanse w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 235.
 6. Juniper J., Sharpe T.P., Watts M.J. (2014), Modern monetary theory: contributions and critics, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 37, No. 2, p. 284, 291.
 7. Lavoie M. (2013), The monetary and fiscal nexus of neo-chartalism: A friendly critical look, "Journal of Economic Issues", Vol. 47, No. 1, p. 4, 9, 13.
 8. Mitchell W., Wray L.R. (2005), In Defense of Employer of Last Resort: a response to Malcolm Sawyer, "Journal of Economic Issues", Vol. XXXIX, No. 1, p. 236, 239.
 9. Mosler W. (1997-1998), Full Employment and Price Stability, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 20(2), p. 175.
 10. Roche C.O. (2013), A Critique of Modern Monetary Theory (MMT), Pragmatic Capitalism, November, http://pragcap.com/wp-content/ uploads/2014/03/Critique-of-Modern-Monetary-Theory.pdf, p. 18 [dostęp 27.08.2016].
 11. Sawyer M. (2003), Employer of Last Resort: Could It Deliver Full Employment and Price Stability?, "Journal of Economic Issues", Vol. 37 (4), p. 881, 884.
 12. Tcherneva P. (2005), The Nature, Origins, and Role of Money: Broad and Specific Propositions and Their Implications for Policy, University of Missouri-Kansas City, Working Paper No. 46, p. 12.
 13. Wisman J.D., Pacitti A. (2014), Ending the Unemployment Crisis with Guaranteed Employment and Retraining, "Journal of Economic Issues", Vol. XLVIII, No. 3.
 14. Wray L.R. (1998), Zero unemployment and stable prices, "Journal of Economic Issues", Vol. 32, No. 2.
 15. Wray L.R. (2002), State money, "International Journal of Political Economy", Vol. 32(3), Fall.
 16. Wray L.R., Pigeon M.-A. (2000), Can a Rising Tide Raise All Boats? Evidence from the Clinton-Era Expansion, "Journal of Economic Issues", Vol. 34, No. 4.
 17. Forbes (2015), http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/01/12/watch-out-mmts-about-as-bernie-sanders-hires-stephanie-kelton/#21f8e5304709 [dostęp 27.08.2016].
 18. Krytyka Polityczna (2014), http://www.krytykapolityczna.pl/instytut/profjan-toporowski-post-keynesian-monetary-theory-and-global-financial-system [dostęp 15.08.2016].
 19. Levy Economics Institute (2016), http://www.levyinstitute.org/scholars/stephanie-a-kelton [dostęp 28.08.2016].
 20. Nowoczesna Teoria Pieniądza MMT (2014), http://modernmoneytheory.blox.pl/tagi_b/588822/warren-mosler-w-polsce.html [dostęp 15.08.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu