BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Renesans koncepcji budżetowania od zera
The Renaissance of Zero -Base Budgeting
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 447-455, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie budżetowe, Budżetowanie od zera
Budgeting, Enterprise management, Budget planning, Zero-base budgeting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest krytyczna analiza koncepcji budżetowania od zera, która ponownie po ponad czterdziestu latach od jej powstania przeżywa swój renesans. W artykule zostanie zaprezentowana krytyka tradycyjnego podejścia do budżetowania, historia budżetowania od zera wraz z jego podstawowymi założeniami, a także nowe podejście do tej koncepcji, które może na stałe wkomponować się w systemy zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Metodologia badania - W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury oraz metodę dedukcji. Wynik - Budżetowanie od zera jest ciekawą alternatywą wobec tradycyjnego krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się wyłącznie jako jednorazowego procesu ukierunkowanego na redukcję kosztów, ale jako istotnego, koherentnego elementu systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Oryginalność/wartość - Budżetowanie od zera to kolejna koncepcja zmieniająca podejście do planowania operacyjnego w przedsiębiorstwie, która wyraźnie wpisuje się w naukową dyskusję na temat zmian i kierunków rozwoju współczesnego budżetowania.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The main aim of this paper is the critical analysis of new approach to zero-based budgeting. This concept of budgeting, over 40 years after its creation, is enjoying a renaissance. There are discussed the dissatisfaction of traditional budgeting, the brief history of zero-base budgeting, the zero-base budgeting process and new approach to this concept. Design/methodology/approach - Literature review, deduction. Findings - Zero-base budgeting is an interesting alternative to traditional budgeting. Zero-base budgeting means to plan company activity "from scratch" - from zero. It is not only a powerful tool for cost management and continuous improvement, but unique mind-set shift that upends managers default assumptions. Originality/value - Zero-base budgeting is an another concept that emphasizes the changes in operational planning of enterprise activity nowadays.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony, R.N., Hawkins, D.F., Merchant, K.A. (2011). Accounting Text and Cases. Thirteenth Edition. McGraw-Hill International Edition.
 2. Bacon, J., Rogers, C., Chahal, M. (2016). Trends for 2017: Zero-based Budgeting & Influencers 2.0. Pobrano z: https://www.marketingweek.com/2016/12/08/trends-2017-zero-based-budgeting-influencers-tv (17.03.2017).
 3. Fitzpartick, M., Hawke, K. (2015). The Return of Zero-base Budgeting. McKinsey & Company. Pobrano z: http:// www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-return-of-zero- -base-budgeting (7.03.2017).
 4. Hansen, S.C. (2011), A Theoretical Analysis of the Impact of Adopting Rolling Budgets, Activity-Based Budgeting and Beyond Budgeting. European Accounting Review, 20 (2), 289-319.
 5. Heinrich, J., Garton, E., Martin, B. (2016). Betting on Zero-Based Budgeting's Trifecta. Bain & Company. Pobrano z: http://www.bain.com/publications/articles/betting-on-zero-based-budgetings-trifecta.aspx (8.03.2017).
 6. Kowalewski, M. (2013), Ewolucja czy rewolucja we współczesnym budżetowaniu. Koncepcja beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Kowalewski, M. (2014). Koncepcja better budgeting jako alternatywa wobec tradycyjnego budżetowania. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66, 43-51.
 8. Mahler, D. (2016). Zero-Based Budgeting Is Not a Wonder Diet for Companies. Harvard Business Review, June.
 9. McNally, S.J. (2016). Zero-Based Budgeting: Building for Success Again, and Again, and Again. Pobrano z: https://www.picpa.org/articles/picpa-news/2016/11/28/zero-based-budgeting-building-for-success-again- -and-again-and-again (15.03.2017).
 10. Neely, A., Bourne, M., Adams, Ch. (2003). Better Budgeting or Beyond Budgeting? Measuring Business Excellence, 7 (3), 22-28.
 11. Nowak, E. (2010). Podstawy budżetowania w przedsiębiorstwie. W: E. Nowak (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Pyhrr, P. (1973). Zero-Base Budgeting A Practical Management Tool for Evaluating Expenses. John Wiley & Sons.
 13. Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Szychta, A. (2008). Etapy ewolucji i kierunki rozwoju metod rachunkowości zarządczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Szychta, A. (1999). Zasady i metody budżetowania. W: A.A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu