BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszel Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Typy koopetycji międzygminnej w polskich obszarach metropolitalnych
Types of Co-Opetition among Local Government Units in Polish Metropolitan Areas
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 21-36, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Koopetycja, Współpraca, Obszar metropolitalny, Korelacja, Gmina, Współpraca międzygminna
Coopetition, Cooperation, Metropolitan area, Correlation, District, Commune cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H73, O18, R11
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki kształtowania relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu współpracy i konkurencji (jednocześnie definiowanych jako koopetycja) podejmowanej przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym. Podmiotem badań empirycznych przeprowadzonych na przełomie 2015 i 2016 roku były samorządy tworzące obszary metropolitalne w Polsce (łącznie 345 gmin i miast). Kierowano się przesłanką, że w przypadku wybranych podmiotów dominującym podejściem w ramach kształtowania relacji jest współpraca. Celem badań było, po pierwsze, opracowanie typologii relacji podejmowanych w polskich obszarach metropolitalnych, po drugie, identyfikacja typu dominującego. Narzędziem badawczym, które posłużyło osiągnięciu sformułowanych celów, był kwestionariusz ankiety kierowany do przedstawicieli najwyższych władz samorządowych w wybranej grupie podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of shaping inter-organizational relations in the context of their cooperation and competition (known also as coopetition) between local government units. Empirical research was conducted in 2015/2016 with the example of self-government units in Polish metropolitan areas. An assumption was made, that the dominant approach used in that matter is cooperation. The main objective of the paper was to 1) prepare a typology of coopetition among chosen units and 2) identify the dominant type. A questionnaire was used as a main research tool, dedicated and addressed to the representatives of local government unit's authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak, P., Koszel, M., 2015, Koopetycja jednostek samorządu terytorialnego, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 68-76.
 2. Brandenburger, A., Nalebuff, B., 1998, Coopetition. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation, Currency Paperback, New York.
 3. Cygler, J., 2007, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, nr 2 (128), s. 61-77.
 4. Cygler, J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 5. Cygler, J., Aluchna, M., Marciszewska, E., Witek-Hajduk, M., Materna, G., 2013, Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Czakon, W., 2009, Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Organizacji, nr 12, s. 11-14.
 7. Dagnino, G.B., Padula, G., 2002, Coopetition Strategy. A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, opracowanie przygotowane w ramach "EURAM - The European Academy of Management", Second Annual Conference, Sztokholm, 9-11 maja.
 8. Jankowska, J., 2009, Konkurencja czy kooperacja?, Ekonomista, nr 1, s. 67-89.
 9. Jędralska, K., Czech, A., 2011, O naturze niepewności i jej interpretacjach, Master of Business Administration, nr 3 (110), s. 9-18.
 10. Lado, A.A., Boyd, N.G., Hanlon, S.C., 1997, Competition, Cooperation, and the Search for Economic Rents: A Syncretic Model, Academy of Management Review, vol. 22, no. 1, s. 110-141.
 11. Luo, Y., 2007, A Coopetition Perspective of Global Competition, Journal of World Business, vol. 42, iss. 2, s. 129-144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu