BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolny Adam (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Henri Lefebvre i hegemonia ulicy w kontekście oczekiwań klasy kreatywnej w mieście współczesnym
Henri Lefebvre and street hegemony in the context of expectations of the creative class in a modern city
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 30, s. 59-66, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Hegemonia, Gospodarka przestrzenna, Urbanizacja, Kreatywność, Miasto
Hegemony, Spatial economy, Urbanisation, Creativity, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozważania zawarte w niniejszym artykule będą miały na celu ukazanie, w jaki sposób dokonania twórcze oraz rozwój myśli francuskiego filozofa Henri Lefebvre'a wpłynęły na kształtowanie się zjawiska miasta współczesnego w połączeniu z ideą przestrzeni dedykowanej klasie kreatywnej. Z punktu widzenia filozofa znamienne w jego rozważaniach staje się zagadnienie industrializacji, która w jego przekonaniu przyczyniła się do zdegradowania obrazu miasta jako dzieła skończonego, będącego efektem pracy pokoleń. Działalność twórcza oraz zawodowa przedstawicieli klasy kreatywnej może przyczynić się do zmiany obrazu miasta współczesnego oraz zrozumienia, a także odtworzenia idei miasta głoszonej przez filozofa. (abstrakt oryginalny)

Considerations included in this article shall be aimed to present how the creative activities and the development of the ideas of the French philosopher, Henri Lefebvre, affected the shaping of a modern city as combined with the idea of space dedicated to the creative class. The philosopher gave much thought to the issue of industrialisation, which, in his opinion, was a factor contributing to the degradation of the city image as a complete work of a number of generations. The creative and professional activity of the representatives of the creative class can bring about the change of the modern city image, can contribute to the understanding of the idea of the city as propagated by Henri Lefebvre and to the recreation thereof. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lefebvre A. 1991. Production of Space. Blackwell Publishing.
  2. Lefebvre A. 2003. The Urban Revolution. University of Minnesota Press, Minneapolis, London.
  3. Florida R. 2011. Narodziny klasy kreatywnej. Narodowe Centrum Kultury.
  4. Chiodelli F. 2013. Planning and urban citizenship: suggestions from the thoughts of Henri Lefebvre, Planning Perspectives, 28, 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu