BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szarucki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Synergy and Prediction in the Strategy of Mergers and Acquisitions
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 69-86, tab., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Strategia rozwoju, Synergia, Model przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Mergers and acquisitions, Development strategy, Synergy, Model of enterprise, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, G34, M10, M21
summ., streszcz., Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku
Abstrakt
Bez względu na charakter motywów i celów fuzji i przejęć nadrzędnym ich celem jest osiągnięcie efektu synergii, który stanowi jedną z podstawowych cech systemów złożonych związanych z efektem wyłaniających się własności. W teorii i praktyce fuzji i przejęć określenie "synergia" jest istotnym terminem analitycznym, ale często także swego rodzaju sloganem powtarzanym bez głębszej refleksji przez praktyków i teoretyków. Ze względu na złożoność procesów fuzji i przejęć oraz na związki złożoności z ignorancją, identyfikacja potencjalnej synergii w tworzeniu strategii fuzji i przejęć wiąże się nie tylko z dążeniem do zwiększenia wiedzy, lecz także do identyfikacji braku wiedzy. Celem artykułu jest udzielenie wstępnej odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu identyfikacja wyłaniających się, nieznanych efektów fuzji i przejęć składających się na ich synergię jest związana z brakiem wiedzy (ignorancją) decydentów w procesie tworzenia strategii. (abstrakt oryginalny)

Whatever could be the nature of the motivations and objectives of mergers and acquisitions, their goal is to achieve synergy, which is one of the basic characteristics of complex systems related to the effect of emerging properties. In the theory and practice of mergers and acquisitions, the term "synergy" is an important analytical term but also, too often, it is a slogan repeated without deeper reflection by practitioners and theorists. Due to the complexity of the processes of mergers and acquisitions, and due to the links between complexity and ignorance, the identification of potential synergies in the developing strategy of mergers and acquisitions is associated not only with the aim to increase knowledge but also to identify a lack of knowledge. The aim of the article is to provide an initial response to the question to what extent the identification of emerging, unknown effects of mergers and acquisitions that make up their synergy, is associated with the lack of knowledge (ignorance) of decision makers in the process of developing the strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, J., 2005, M & A Strategies in Mature and Declining Industries: Theoretical Perspectives and Implications, w: Cooper, C.L. (ed.), Advances in Mergers and Acquisitions, vol. 4, Elsevier, Oxford, s. 163-180.
 2. Beck, U., 1992, Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE, London.
 3. Chalmers, D.J., 2006, Strong and Weak Emergence, w: Clayton, P., Davies, P. (eds.), The Reemergence of Emergence, Oxford University Press, Oxford, s. 244-256.
 4. Corning, P., 1998, The Synergism Hypothesis: On the Concept of Synergy and Its Role in the Evolution of Complex Systems, Journal of Social and Evolutionary Systems, vol. 21, iss. 2, s. 133-172.
 5. Crutchfield, J.P., 1994, The Calculi of Emergence: Computation, Dynamics, and Induction, Physica D, vol. 75, iss. 1-3, s. 11-54.
 6. Ćwiklicki, M., Eckes-Kondak, M., 2016, Obszary występowania negatywnej synergii w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 46-54.
 7. De Wit, B., Meyer, R., 2007, Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
 8. Early, S., 2004, New McKinsey Research Challenges Conventional M & A Wisdom, Strategy & Leadership, vol. 32, iss. 2, s. 4-11.
 9. Frąckowiak, W. (red.), 2006, Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 10. Fuller, R.B., Applewhite, E.J., 1975, Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking, Macmillan Publishing Company, New York.
 11. Gleick, J., 1996, Chaos, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 12. Gray, D., 2003, Wanted: Chief Ignorance Officer, Harvard Business Review, vol. 81, iss. 11, s. 22-24.
 13. Gross, M., McGoey, L. (eds.), 2015, International Handbook of Ignorance Studies, Routledge, Abingdon.
 14. Haken, H., 1978, Synergetics: An Introduction, Springer Verlag, Berlin.
 15. Harding, D., Rovit, S., 2004, Mastering the Merger: Four Critical Decisions that Make or Break the Deal, Harvard Business School Publishing, Boston.
 16. Harvey, M.G., Novicevic, M.M., Buckley, M.R., Ferris, G.R., 2001, A Historic Perspective on Organizational Ignorance, Journal of Managerial Psychology, vol. 16, iss. 6, s. 449-468.
 17. Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., 2010, Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
 18. Lorenz, E., 1972, Predictability. Does the Flap of a Butterfly's Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas American Association for the Advancement of Science, 139th Meeting, http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Butterfly_1972.pdf [dostęp: 17.03.2016].
 19. Matsusaka, J.G., 1993, Takeover Motives During the Conglomerate Merger Wave, RAND Journal of Economics, vol. 24, iss. 3, s. 357-379.
 20. Moeller, S., Brady, C., 2007, Intelligent M & A. Navigating the Mergers and Acquisitions Minefield, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 21. Motis, J., 2007, Mergers and Acquisitions Motives, Working Papers, University of Crete, Department of Economics, no. 0730, http://EconPapers.repec.org/ RePEc:crt:wpaper:0730 [dostęp: 20.04.2017].
 22. Perry, J.S., Herd, T.J., 2004, Reducing M & A Risk Through Improved Due Diligence. Strategy & Leadership, vol. 32, iss. 2, s. 12-19.
 23. Petsa-Papanicolaou, L., 2007, Success Factors in Mergers and Acquisitions: Complexity Theory and Content Analysis Perspectives, Doctoral Dissertation, The University of San Francisco, http://repository.usfca.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1175&context=diss [dostęp: 6.12.2016].
 24. Piekarz, H., 1991, Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Mono-grafie, nr 102.
 25. Ravetz, J.R., 1990, Usable Knowledge, Usable Ignorance: Incomplete Science with Policy Implications, w: Ravetz, J.R. (ed.), The Merger of Knowledge with Power, Mansell Publishing Limited, London, s. 260-283.
 26. Roberts, J., 2012, Organizational Ignorance: Towards a Managerial Perspective on the Unknown, Management Learning, vol. 44, iss. 3, s. 215-236.
 27. Smithson, M., 1989, Ignorance and Uncertainty, Emerging Paradigm, Springer Verlag, New York.
 28. Smithson, M., 2008, The Many Faces and Masks of Uncertainty, w: Bammer, G., Smith-son, M. (eds.), Uncertainty and Risk, Multidisciplinary Perspectives, Earthscan, London, s. 12-25.
 29. Vielba, F., Vielba, C., 2006, Reducing the M & A Risks. The Role of IT in Mergers and Acquisitions, Palgrave Macmillan Ltd., Hampshire.
 30. von Foerster, H., 1982, Observing Systems. A Collection of Papers by Heinz von Forester, Intersystem Publications, Seaside, CA.
 31. Zack, M.H., 1999, Managing Organizational Ignorance, Knowledge Directions, no. 1, s. 36-49.
 32. Zieleniewski, J., 1981, Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa.
 33. Zimmerman, B., Dooley, K., 2001, Mergers versus Emergers: Structural Change in Health Care Systems, Emergence: Complexity and Organization, vol. 3, no. 4, s. 334-355.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu