BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Próba oceny czynników determinujących elastyczność jednostki wytwórczej - ujęcie praktyczne
An Attempt to Assess the Factors Determining Production Unit Flexibility - a Practical Interpretation
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 87-106, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacji, Czynniki determinujące efektywność zespołu, Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa, Postęp technologiczny w rolnictwie, Elastyczność rynku pracy, Doradztwo rolnicze
Organisational flexibility, Factors determining the effectiveness of the team, Machinery and equipment, Agricultural mechanization, Technological progress in agriculture, Labour market flexibility, Agricultural advisory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E20, I12, E24
summ., streszcz.
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest opracowanie zestawu kluczowych - z punktu widzenia ekspertów pochodzących z polskich przedsiębiorstw wytwórczych sektora maszyn rolniczych - czynników warunkujących elastyczność jednostki wytwórczej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to develop a set of key areas - from the point of view of experts of manufacturing companies of the agricultural machinery sector - factors determining production unit flexibility, and to determine the level at which - each of the mentioned ones - the manufacturers should implement and currently implement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielski, M., 2004, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Boszko, J., 1973, Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i drogi jej optymalizacji, WNT, Warszawa.
 3. Brzeziński, M., 2002, Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa.
 4. Chajtman, S., 1971, Podstawy organizacji procesu produkcyjnego, PWE, Warszawa.
 5. Daft, R.L., 2007, Understanding the Theory and Design of Organizations, Thomson South Western, Mason.
 6. Domański, R., Hadaś, Ł., Cyplik, P., 2008, Praktyka modelowania strumienia wartości według lean production, w: Fertach. M., Grzybowska, K., Stachowiak, A. (red.), Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 25-39.
 7. Durlik, I., 2004, Inżynieria zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa.
 8. Fertsch, M., 2005, Domknięte przepływowe jednostki produkcyjne, w: Fertsch, M., Trzcieliński, S. (red.), Koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi, Politechnika Poznańska, Poznań.
 9. Głowacka-Fertsch, D., Fertsch, M., 2004, Zarządzanie produkcją, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań.
 10. Goldman, S., Nagel, R., Preiss, K., 1995, Agile Competitors and Virtual Organization. Strategies for Enriching the Customer, Van Nostrand Reinhold, New York, s. 142-143.
 11. Griffin, R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kęsy, M., 2011, Techniki planowania i sterowania produkcją, w: Janczarek, M. (red.), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 7-21.
 13. Krzakiewicz, K., 2013, Zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem w zarządzaniu strategicznym, w: Urbanowska-Sojkin, E., Brzozowski, M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 135-146.
 14. Lis, S., 1984, Organizacja i ekonomika procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym, PWN, Warszawa.
 15. Lis, S., Santarek K., Strzelczak, S., 1994, Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Mazurczak, J., 2002, Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 17. Mazurczak, J., 2004, Projektowanie struktur systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 18. Mazurczak, J., 2010, Mierniki kształtowania struktur produkcyjnych i form organizacji produkcji, w: Grzybowska, K., Hadaś, Ł. (red.), Metody i techniki doskonalenia w logistyce produkcji - studia przypadków, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, s. 127-140.
 19. Mazurczak, J., Gania, I., 2015, Badanie możliwości pogłębiania specjalizacji przedmiotowej systemów produkcyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 65, s. 87-100.
 20. Mikołajczyk, Z., 2014, Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowywania rozpraw na stopnie naukowe - powrót do korzeni, Organizacja i Kierowanie, vol. 159, nr 1A, s. 149-166.
 21. Niewiadomski, P., 2016, Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 22. Niewiadomski, P., Sterna K., 2009, Nowe podejście do ochrony środowiska i eliminacji marnotrawstwa, w: Marnotrawstwo. Przejawy i sposoby minimalizacji, Wyrwicka, M. (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Nogalski B., 2010, Lean Management, w: Czerska, M., Szpitter, A. (red.), Koncepcje zarządzania., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 300-320.
 24. Osbert-Pociecha G., 2011, Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 25. Pałucha, K., 2011, Wybrane problemy uruchamiania nowej produkcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 56, s. 215-237.
 26. Sajdak, M., 2012, Koncepcja zwinności w doskonaleniu przedsiębiorstwa, w: Bełz, G., Cyfert, S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 102-112.
 27. Trzcieliński, S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańkiej, Poznań.
 28. Urbanowska-Sojkin, E., 2013, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem - podejście preskryptywne, w: Urbanowska-Sojkin, E., Brzozowski, M. (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 263-275.
 29. Urbanowska-Sojkin, E., 2014a, Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 2, no. 11 (272), s. 153-178.
 30. Urbanowska-Sojkin, E., 2014b, Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, w: Wachowiak, P., Winch, S. (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa, s. 109-122.
 31. Zakrzewska-Bielawska, A., 2008, Dylemat centralizacji w projektowaniu struktur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, w: Stabryła, A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, tom 2, Kraków, s. 719-731.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu