BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaskiewicz Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Ukryte znaczenie słowa "przedsiębiorca"
The Hidden Meaning of the Word "Entrepreneur"
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 2, s. 11-24, bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Terminologia naukowa
Entrepreneur, Terminology of science
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule chciałam skupić się na znaczeniach po części historycznych, lingwistycznych i logicznych słowa "przedsiębiorca" i jego dwóch synonimów: "fabrykant" oraz "przemysłowiec". Zdaję sobie sprawę, że ze względu na ograniczoną objętość tekstu, mogę jedynie wskazać na najważniejsze, moim zdaniem, kwestie związane z trzema terminami. Chciałabym pokazać także rozmaite usterki, z jakimi możemy się zetknąć definiując te słowa, jednocześnie zwrócić uwagę na pojawiające się problemy, gdy chcemy wskazać charakterystyczne cechy, po których mielibyśmy rozpoznać definiowany przedmiot. (fragment tekstu)

In this paper I wanted to focus on the issues on the part of historical, linguistic and logical word "entrepreneur" and its two synonyms of "manufacturer" and "industrialist". I would like to show the various faults with which we can come to define these words, at the same time also to pay attention to the problems which arise when you want to indicate characteristics, after which we would recognize the defined object. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ajdukiewicz K. (2006), O definicji [w:] K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. 2, PWN, Warszawa.
  2. Linde M.S.B. (1854), Słownik języka polskiego, wyd. III, t. 1; (1858) wyd. III, t. 4, Lwów.
  3. Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki Wł. (red.) (1898), Słownik języka polskiego, t. 1; (1912) t. 5, Warszawa.
  4. Bąk St., Mayenowa M.R., Pepłowski F. (red.) (1973), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław; (2003) t. 31; (2004) t. 32, IBL PAN, Warszawa.
  5. Orgelbrand M. (red.) (1861), Słownik języka polskiego, t. 1- 2, Wilno.
  6. Ortega y Gasset J. (2007), Uwagi o myśleniu, jego teurgia i jego demiurga [w:] R. Gaj, Ortega y Gasset, Wiedza Powszechna, Warszawa.
  7. Szymczak M. (red.) (1978) Słownik języka polskiego, t. 1; (1979) t. 2, PWN, Warszawa.
  8. Urbańczyk St., Safarewicz J., Kuraszkiewicz Wł. i in. (red.) (1973-1977) Słownik staropolski, t. 7, IBL PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu