BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluciński Mateusz (Politechnika Poznańska), Mularczyk Karolina (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Funding Circle na tle innych form finansowania sektora MSP w Polsce
Funding Circle and Other Forms Financing the SME Sector in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 2, s. 25-37, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Źródła finansowania, Kredyt bankowy
Small business, Small business financing, Source of financing, Bank credit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kluczowa rola firm sektora MSP w Polsce w generowaniu PKB i wspieraniu rozwoju regionu jest nieoceniona i szeroko opisywana w dotychczasowych publikacjach. Przeszkodą w rozwoju przedsiębiorstw jest problem finansowania - z jednej strony są to niewystarczające środki stanowiące kapitał własny, a z drugiej nieznajomość źródeł finansowania zewnętrznego. Tymczasem, poza powszechnie znanym systemem kredytowym, istnieje szereg innych form finansowania, które są nie mniej atrakcyjne i niejednokrotnie bardziej dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy niż tradycyjna oferta kredytowa. Na tym tle szczególnie interesująco prezentuje się Funding Circle - platforma pożyczkowa typu peer to peer. Artykuł przybliża wybrane formy finansowania sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem modelu Funding Circle. (fragment tekstu)

The goal of this article is to present few selected forms of financing the MSP sector in Poland and present business model of social loans - for example Funding Circle platform. For this purpose, the authors performed the appropriate analysis based on available literature, reports and researches. The authors of the publication concluded that Funding Circle as a form of financing is not yet sufficiently popularized in Poland, but is particularly worth studying. Thanks to this model of micro, small and medium sized companies can raise funds to maintain current liquidity, in addition Funding Circle also creates opportunities for beginners start-ups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashta A., Assadi D. (2008), Do Social Cause and Social Technology Meet? Impact of Web2.0 Technologies on peer-to-peer lending transactions, "Burgundy School of Business" [online]http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=3881EE9530162C4DE6C780FB78CCC954? doi=10.1.1.469.2456&rep=rep1&type=pdf, dostęp: 23 marca 2016.
  2. Brodowska-Szewczuk J. (2009), Źródła finansowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach seria Administracja i Zarządzanie", nr 10.
  3. Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
  4. Bławat F. (red.) (2014), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
  5. Safin K. (2002), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Sawicka A., Tymoczko I.D. (2014), Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, "Materiały i Studia", nr 310.
  7. Smolarek M., Dzieńdziora J. (2011), Wybrane zewnętrzne źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie".
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [online] https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf, dostęp: 23 marca 2016.
  9. www.fundingcircle.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu