BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Nojszewska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Smelting Industry in the Second Republic
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 49-69, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Hutnictwo, Proces inwestycyjny, Historia gospodarcza, Rynek żelaza i stali
Metallurgy, Investment process, Economic history, Iron and steel market
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article discusses the iron and steel industry of the Second Polish Republic. It starts with an assessment of the state of the sector at the beginning of independence, and the impact of incorporating parts of Silesia into the country, in particular in terms of available resources. While local coal was fit for processing into coke, special types of coal needed to be imported. The situation improved after the occupation of Zaolzie. Apart from prospecting works, the article explores investment processes in the sector, and the creation of conglomerates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 10-lecie hutnictwa żelaznego w Polsce Niepodległej, Warszawa 1929.
 2. Balzer A., Hutnictwo żelazne, [in:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, M. Dąbrowski (Ed.), Kraków-Warszawa 1928, pp. 1026-1028.
 3. Buzek J., Rozbudowa techniczna żelazo-hutnictwa polskiego w ostatnich 10 latach na tle rozwoju hutnictwa w ogóle, Sosnowiec 1933.
 4. Długoborski W., Górnictwo i hutnictwo do 1918 r., [in:] Uprzemysłowienia ziem polskich w XIX i XX w., Studia i materiały, I. Pietrzak-Pawłowska (Ed.), Wrocław 1970, pp. 109-176.
 5. Drozdowski W., Hutnictwo w Polsce. Gospodarcze bogactwa Polski, Katowice 1928.
 6. Dzik A., Hutnictwo żelazne w Polsce, Warszawa 1931.
 7. Gąsiorowska N., Górnictwo i hutnictwo w Polsce, ed. II, Warszawa 1949.
 8. Główka J., Hutnictwo i przemysł metalowy w Zagłębiu Staropolskim w okresie międzywojennym 1918-1939, Kielce 2012.
 9. Górnictwo i hutnictwo w Polsce, W. Breuer, Z. Rudowski (Eds.), Matzingen-Szwajcaria 1944.
 10. Gryziewicz S., Problem zaopatrzenia surowcowego Polski ze stanowiska interesów obrony państwa, Warszawa 1936.
 11. Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, Ł. Dwilewicz, W. Morawski (Eds.),Warszawa 2015.
 12. Hutnictwo żelazne w Polsce. Sprawozdanie Komisji Hutniczej przedstawione Panu Ministrowi Przemysłu i Handlu Antoniemu Romanowi w grudniu 1937 r., Warszawa 1937.
 13. Hutnictwo, [in:] Wielka Encyklopedia PWN, vol. 11, Warszawa 2002, pp. 525-526.
 14. Ignaszewski J., Górnośląskie koncerny hutnicze w roku 1937, Katowice 1938.
 15. Ignaszewski J., O hutnictwie żelaznym w Polsce. Szkic, Warszawa 1937.
 16. Ignaszewski J., Polski rynek żelaza w roku 1938, Katowice 1939.
 17. Ignaszewski J., Śląsk Zaolziański w życiu gospodarczym Polski, Katowice 1938.
 18. Jabłonowski M., Wobec zagrożenia wojną. Wojsko a gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 2001.
 19. Jaros J., Koncentracja przemysłu górniczo-hutniczego 1918-1939, [in:] Uprzemysłowienia ziem polskich w XIX i XX w., Studia i materiały, I. Pietrzak-Pawłowska (Ed.), Wrocław 1970.
 20. Kostecki J., Poznanie zasobów mineralnych w Polsce w latach 1919-1983 (Materiały), Warszawa 1983.
 21. Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939.
 22. Popiołek F., Dzieje hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich, Katowice-Wrocław 1947.
 23. Przybylski M., Sytuacja hutnictwa żelaznego w Polsce, Warszawa 1931.
 24. Przybylski M., W XX-lecie hutnictwa żelaznego w odrodzonej Polsce, Warszawa 1938.
 25. Radwan M., Rudy, kuźnice i huty żelaza w Polsce, Warszawa 1963.
 26. Zamęcki Ł., Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939, Warszawa 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu