BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flis Radosław (Aceler Sp. z o.o.), Mazurek-Kucharska Beata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Przedsiębiorstwo innowacyjne - stroma droga na szczyt : case study
Innovative Enterprise - Steep Way to the Top : Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 7, cz. 2, s. 55-67, rys., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce : innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Studium przypadku
Innovative enterprises, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem prezentacji studium przypadku konkretnego innowacyjnego przedsięwzięcia jest przedstawienie procesu powstania i dynamicznego rozwoju konkretnego zamierzenia. Forma prezentacji ma postać zapisu fragmentów wielogodzinnych rozmów z przedsiębiorcą. Opis i analiza poszczególnych etapów prezentowanego procesu ma postać narracji - opisu przedstawianego z punktu widzenia celowo wybranego przedsiębiorcy, który gotów był podzielić się swoim doświadczeniem. (fragment tekstu)

The article represents the analysis of selected problems that were pointed out by entrepreneurs experiencing problems accompanying the establishment and development of innovative companies. There has been an attempt taken to reconstruct factors that trigger both managerial and psychological crisis during this process. Identification of these factors is an outcome of the authors' empirical studies that she conducted in the years 2010-2016. A qualitative method of studies has been applied - an Individual In-Depth Interview (IDI), wrought on the basis of the authorial script of conversations with entrepreneur being tested. In this paper one selected case study is presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Chan Kim W., Mauborgne R.A. (2006), Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business School Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 3. Flis R., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J. (2009), Potrzeby informacyjne i doradcze przedsiębiorców wchodzących na rynek e-usług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Gross-Gołacka E. (2015), Innowacyjność w Polsce - obecna sytuacja i dokumenty strategiczne, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 11, cz. 1, red. E. Gołębiowska, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, ss. 27-40.
 5. Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Kotler P., De Bes F.T. (2013), Innowacyjność - przepis na sukces. Model od A do F, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
 7. Lublińska-Kasprzak B. (2015), Przedmowa [w:] L. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 8. Kuciński J., Mazurek-Kucharska B., Flis R. (2009), Recenzowany raport końcowy projektu: "Badania zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (eusług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe", zrealizowanego dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez Pentor Research International S.A., Warszawa.
 9. Makieła Z. (2013), Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Mazurek-Kucharska B. (2010), Komercjalizacja wiedzy i uwarunkowania postawy przedsiębiorczości w środowisku naukowym, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", nr 3 (17).
 11. Mazurek-Kucharska B. (2015), Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność przedsiębiorstw w opiniach przedsiębiorców, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 11, cz. 1, red. E. Gołębiowska, Zarządzanie - nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacyjności, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 12. Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A. (2008), Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Raport z badania ankietowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 13. Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., Flis R. (2009), Motywy rozpoczęcia działalności w sferze eusług, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 14. Mazurek-Kucharska B., Laskowska-Rutkowska A., Wojtczuk-Turek A. (2008), Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw [w:] A. Żołnierski (red.), Innowacyjność 2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 15. Perenc J., Hołub-Iwan J. (2011), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Węcławska D. (2015), Zbyt małe, żeby współpracować? - analiza współpracy w mikrofilmach [w:] L. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 17. Zadura-Lichota L. (red.) (2015), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu