BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
Quality in Interpretative Management Accounting Research
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 1, s. 487-497, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
Słowa kluczowe
Metodologia badań, Rachunkowość zarządcza, System informacyjny rachunkowości
Research methodology, Management accounting, Accounting information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena metodyki wybranego projektu badawczego rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu określonej strategii podnoszenia jakości badań interpretatywnych. Metodologia badania - Artykuł napisano na podstawie szerokiego przeglądu literatury przedmiotu. Zastosowano metodę analizy źródeł. Wynik - W artykule przedstawiono czynniki i instrumenty zwiększające jakość badań interpretatywnych oraz dokonano oceny strategii badawczej wybranego projektu rachunkowości zarządczej. Oryginalność/wartość - W literaturze polskiej brak jest publikacji dotyczących opracowań w zakresie identyfikowania determinantów rzetelności i wiarygodności badań interpretatywnych oraz instrumentów podnoszenia ich jakości w rachunkowości zarządczej.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this article is to evaluate the methodology of a selected management accounting research project using a specific strategy to improve the quality of interpretative research. Design/methodology/approach - The article was written on the basis of literature. A method of analysis of the sources was applied. Findings - The article presents factors and instruments increasing the quality of the interpretative studies and evaluates the research strategy of selected management accounting. Originality/value - In polish literature there are no publications discussing the identification of the determinants of reliability of interpretative studies and instruments for increasing their quality in management accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrens, T. (2008). Overcoming the Subjective-Objective Divide in Interpretive Management Accounting Research. Accounting, Organizations and Society, 33 (2-3), 292-297.
 2. Ahrens, T., Chapman, Ch.S. (2007). Management Accounting as Practice. Accounting, Organization and Society, 32, 1-27.
 3. Bohnsack, R. (2004). Group Discussion an Focus Groups. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 214-220). London: Sage.
 4. Bryman, A., Bell, E. (2007). Business Research Methods, Oxford: Oxford University Press.
 5. Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Cooper, D.J., Morgan, W. (2008). Case Study Research in Accounting. Accounting Horizons, 22 (2), 159-178.
 7. Denzin, N.K. (1970). The Research Act. Chicago: Aldine.
 8. Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Eisenhardt, K.M., Graebner, M.E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges. Academy of Management Journal, 50 (1), 25-32.
 10. Geertz, C. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.
 11. Ihantola, E.A., Kihn, L.A. (2011). Threats to Validity and Reliability In Mixed Methods Accounting Research, Qualitative. Research in Accounting and Management, 8 (10), 39-58.
 12. Jönsson, S., Grönlund, A. (1988). Life with a Sub-contractor: New Technology and Management Accounting. Accounting, Organisation and Society, 13, 512-532.
 13. Kirk, J., Miller, M. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research. Beverly Hills: Sage.
 14. Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.
 15. Miles, M.B., Hubermann, A.M. (2000). Analiza danych jakościowych. Białystok: Trans Humana.
 16. Maxwell, J.A. (1992). Understanding and Validity in Qualitative Research. Harvard Educational Review, 62 (3), 279-300.
 17. Lukka, K., Modell, S. (2010). Validation in Interpretative Management Accounting Research. Accounting Organizations and Society, 35, 462-477.
 18. Nadolna, B. (2011). Wykorzystanie informacji z rachunkowości przy podejmowaniu decyzji operacyjnych w wybranych firmach budowlanych. Studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 181, 411-425.
 19. Nadolna, B. (2013). Problemy walidacji badań jakościowych w rachunkowości zarządczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 291, 381-390.
 20. Parker, L.D. (2012). Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance. Critical Perspectives on Accounting, 23, 54-70.
 21. Richardson, A. (2012). Paradigms, Theory and Management Accounting Practice: A Comment on Parker (Forthcoming) "Qualitative Management Accounting Research: Assessing Deliverables and Relevance". Critical Perspectives on Accounting, 23, 83-88.
 22. Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Steinke, I. (2004). Quality Criteria in Qualitative Research. W: U. Flick, E. von Kardorff, I. Steinke (red), A Companion to Qualitative Research (s. 184-190). London: Sage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/1-47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu