BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieniok Henryk (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach)
Tytuł
Znaczenie czasu w procesach logistycznych
The Role of Time in Logistic Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 7-16, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Czas pracy, Procesy logistyczne, Studium przypadku
Logistics, Working time, Logistics processes, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor podkreślił w opracowaniu rolę czasu w procesach logistycznych. Uczynił to jednak z pozycji specjalisty-organizatora i prakseologa, a nie logistyka. W tym celu podjął się zbadania w całym cyklu logistycznym relacji między czasem uzasadnionym a czasem zmarnowanym. Starał się udowodnić, że koszty czasu zmarnowanego stanowią w cyklu logistycznym pokaźną wielkość, którą można w znacznym stopniu wyeliminować. W opracowaniu posłużono się w tym zakresie kilku prostymi przykładami.(abstrakt oryginalny)

I emphasize the role of time in logistic processes. It is presented from the perspective of specialist, organizer and praxeologist, and not the logistician. To fulfill this aim I research relationships between justified and wasted time in the whole logistic process. I try to prove that costs associated with wasted time comprise a considerable amount in the logistic processes and these might be substantially limited. It is exemplified with several easy-to-understand cases.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniok H.: Zarządzanie biznesem i samym sobą. Pół żartem, pół serio. Difin, Warszawa 2016.
  2. Bieniok H.: Zarządzanie czasem. Podręcznik dla mało efektywnych. Difin, Warszawa 2010.
  3. Bieniok H.: Zarządzanie na wesoło w 500 dowcipach. Agencja Artystyczna "PARA", Katowice 2016.
  4. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Ossolineum. Wrocław-Warszawa- Kraków 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu