BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk-Hugiet Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kontekst organizacji biznesowej. Perspektywy teoretyczne
The Context of a Business Organization. Theoretical Frameworks
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 142-156, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Adaptacja społeczno-zawodowa, Organizacja biznesu, Organizacje przedsiębiorców, Systemy Business Intelligence, Informacja biznesowa, Komunikowanie w biznesie, Organizacja procesów biznesowych
Socially-professional adaptation, Business management, Entrepreneur's organisations, Business Intelligence systems, Business information, Business communication, Organization of business processes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L1
summ., streszcz., Publikacja jest realizowana w ramach projektu, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00647
Abstrakt
W artykule dokonano analizy wybranych teoretycznych ram wyjaśniania relacji organizacji z otoczeniem z próbą wskazania ich znaczenia w aktualnych warunkach funkcjonowania organizacji biznesowych. Artykuł ma charakter teoretyczny i został oparty na pogłębionej analizie dotychczasowego piśmiennictwa. Analiza aspektów adaptacyjności organizacji oraz perspektywy ekologii populacji, perspektywy adaptacji oraz perspektywy przedsiębiorczej, a także analiza uwarunkowań współczesnej przewagi konkurencyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na innowacje przełomowe i emergencję, prowadzi do wniosku, że problemy przełomu, emergencji, charakterystyki zmienności, paradygmat nierównowagi, wzajemne zależności organizacja-otoczenie, modele dynamiki i adaptacja to główne uwarunkowania kontekstowe. Z tego względu rozwiązywanie problemu adaptacji z poziomu analizy pojedynczego podmiotu (aktora) staje się niemożliwe. (abstrakt oryginalny)

The article analyses selected theoretical frameworks for explaining the relationships between organizations and their surroundings with an attempt to indicate their importance in the current operating environment of business organizations. The paper is of a theoretical nature and has been based on an in-depth analysis of the cur-rent literature. The analysis of aspects of organizational adaptability and perspectives of population ecology, adaptation perspectives, and entrepreneurial perspectives, as well as the analysis of the determinants of contemporary competitive advantage with special attention to disruptions and emergence leads to the conclusion that problems of disruption, emergence, volatility, paradigm of imbalance, dynamic models and adaptation are the main contextual dimensions. Therefore, it is impossible to solve the adaptation problem from a single actor analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Astley, W.G., 1985, The Two Ecologies: Population and Community Perspectives on Organizational Evolution, Administrative Science Quarterly, vol. 30, no. 2, s. 224-241.
 2. Bossidy, L., Charan, R., 2010, Szósty zmysł w zarządzaniu firmą. Tworzenie wykonalnych planów i modeli biznesowych, MT Biznes, Warszawa.
 3. Chakravarthy, B.S., 1982, Adaptation: Promising Metaphor for Strategic Management, Academy of Management Review, no. 7, s. 35-44.
 4. Child, J., Faulkner, D., 1998, Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks, and Joint Venture, Oxford University Press, New York.
 5. Christensen, C.M., 2010, Przełomowe innowacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. D'Aveni, R.A., 1994, Hypercompetition. Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York.
 7. Day, G.S., 1994, The Capabilities of Market-driven Organizations, Journal of Marketing, vol. 58, no. 4, s. 37-52.
 8. Granovetter, M.S., 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, The American Journal of Sociology, vol. 91, no. 3, s. 481-510.
 9. Haibin, Y., Lin, Z., Peng, M.W., 2011, Behind Acquisitions of Alliance Partners: Exploratory Learning and Network Embeddedness, Academy of Management Journal, vol. 54, no. 5, s. 1069-1080.
 10. Hitt, M.A., Keats, B.W., DeMarie, S.M., 1998, Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility and Competitive Advantage in the 21st Century, Academy of Management Executive, vol. 12, no. 4, s. 22-44.
 11. Hrebiniak, L., Joyce, W., 1985, Organizational Adaptation, Strategic Choice and Environmental Determinism, Administrative Science Quarterly, no. 3, s. 336-349.
 12. Jensen, H.J., 2004, Emergence of Species and Punctuated Equilibrium in the Tangle Nature Model of Biological Evolution, Physica A, no. 340, s. 697-704.
 13. Lin, Z., Peng, M.W., Yang, H., Sun, S.L., 2009, How do Networks and Learning Drive M&As? An Institutional Comparison between China and the United States, Strategic Management Journal, no. 30, s. 1113-1132.
 14. Nizard, G., 1998, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Perrow, C., 1986, Complex Organization, Random House, New York.
 16. Pfeffer, J., Salancik, G., 1978, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York.
 17. Poole, M., Van de Ven, A., 2004, Theories of Organization Change and Innovation Processes, w: Poole, M., Van de Ven, A. (eds.), Handbook of Organizational Change and Innovation, Oxford University Press, New York.
 18. Romanelli, E., Tushman, M.L., 1994, Organizational Transformation as Punctuated Equilibrium: An Empirical Test, Academy of Management Journal, no. 37, s. 1141- 1166.
 19. Rosser, J.B., Jr., 2005, Complex Dynamics and Post Keynesian Economics, w: Setter-field, M. (ed.), Complexity, Endogenous Money and Macroeconomics: Essays in Honour of Basil J. Moore, Routledge, London.
 20. Shipilov, A., Li, S., 2008, Can You Have Your Cake and Eat It Too? Structural Holes' Influence on Status Accumulation and Market Performance in Collaborative Net-works, Administration Science Quarterly, no. 53, s. 73-108.
 21. Sinkula, J.M., Baker, W.E., Noordewier, T., 1997, A Framework for Market-based Organizational Learning: Linking Values, Knowledge, and Behavior, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 25, no. 4, s. 305-331.
 22. Smith, K.G., Cao, Q., 2007, An Entrepreneurial Perspective on the Firm-environment Relationship, Strategic Entrepreneurship Journal, no. 1, s. 329-344.
 23. Weick, K.E. Quinn, R.E., 1999, Organizational Change and Development, Annual Review of Psychology, no. 50, s. 361-386.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu