BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach z perspektywy teorii strukturacji
The Strategic Choices of Companies from the Perspective of the Theory of Structuration
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 9, s. 157-173, tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Wybory strategiczne w warunkach niepewności. Teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Przedsiębiorstwo, Polityka strukturalna, Struktura społeczna, Dynamika systemowa, Procesy biznesowe
Strategic management, Enterprises, Structural policy, Social structure, System dynamics, Business processes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, P40
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania są wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. W opracowaniu uwaga skupiona jest na wyborach w rozumieniu sensu largo. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, powszechnie określane mianem nierówno-wagi, powodują, że dotychczasowe sposoby opisu i wyjaśniania nie są wystarczające i stymulują poszukiwanie perspektyw teoretycznych, które umożliwią "głębokie" poznanie procesów wyborów strategicznych. Celem opracowania jest ustalenie zasadności wykorzystania teorii strukturacji do wyjaśniania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the article is the strategic choice. The author's attention has been focused on the choices understood in a broad sense. The conditions of the functioning of companies, commonly referred to as conditions of unbalance, require other ways of describing and explaining than the ones applied so far, thus stimulation of the search for such theoretical approaches would allow for a deeper insight into the strategic choice. The aim of the article is to determine whether the theory of structuration could be applied in the explanation of strategic choices of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, A., 1996, Rationalität strategischer Endscheidungsprozesse. Ein strukturationstheoretisches Konzept, Wiesbaden, s. 12, 205.
 2. Cappallo, S., 2005, Die struktutionstheoretische Analyse von Branchen, Wiesbaden.
 3. Cappallo, S., 2006, Funktionen und Ziele wissenschaftlichen Fortschritts aus struktura-tionstheoretische Perspektive, w: Zalewski, S., Akca, N. (Hrsg.), 2006, Fortschritts-konzepte und Fortschrittsmessung in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsin-formatik, Wiesbaden.
 4. Cappallo, S., 2009, Strukturationstheorie als Grundlage der strategischen Mangementforschung, w: Wrona, T. (Hrsg.), 2009, Strategische Managementforschung. Aktuelle Entwicklungen und internationalen Perspektiven, Gabler, Wiesbaden, s. 105-126.
 5. Chia, R., 1994, The Concept of Decision: A Deconstructive Analysis, Journal of Management Studies, vol. 31, no. 6, s. 781-806.
 6. Chia, R., 1996, Organizational Analysis as Deconstructive Practice, Walter de Gruyter, Berlin.
 7. Cybal-Michalska, A., 2013, Podmiot i struktura społeczna w teorii A. Giddensa - rekonstrukcja i krytyka, Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, nr 2 (63), s. 7-31.
 8. Duschek, S., 2001, Modalitäten des strategischen Managements - Zur strukturationstheoretischen Interpretation des Resource - based View, w: Ortmann, G., Sydow, J. (Hrsg.), 2001, Strategie und Strukturation. Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Wiesbaden, s. 60.
 9. Giddens, A., 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Giddens, A., 2004, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Hall, R.C., Saias, M.A., 1980, Strategy Follows Structure, Strategic Mangement Journal, no. 1, s. 149-163.
 12. Kołodziej-Durnaś, A., 2007, Organizacja jako proces strukturacji, w: Konecki, K., Chomczyński, T. (red.), Zarządzanie organizacjami, Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 31-42.
 13. Konecki, K., 2000, Studia z metodologii badan jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Krzyżanowski, J., 1999, O postawach kierowania inaczej, paradygmaty, filozofia, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Loose, A., 2001, Netzwerkberatung durch Beratungsnetzwerke - Strategische Wandel durch externe Reflexion, reflexiver Strukturation, w: Ortmann, G., Sydow, J. (Hrsg.), 2001, Strategie und Strukturation, Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 235-271.
 16. Ortmann, G., 2010, Organisation Strategie, Responsivität, Strategieformation als responsive Strukturation, w: Schreyögg, G., Conrad, P. (Hrsg.), 2010, Organisation und Strategie, Springer Verlag, Wiesbaden.
 17. Ortmann, G., Sydow, J., 2001a, Strategie und Strukturation: Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 18. Ortmann, G., Sydow, J., 2001b, Strukturationstheorie als Methatheorie des strategischen Managements - Zur lösen Integration der Paradigmenvielfält, w: Ortmann, G., Sydow, J. (Hrsg.), 2001, Strategie und Strukturation. Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 421-449.
 19. Ortmann, G., Sydow, J., Turk, K., 2013, Theorien der Organisation: Die Ruckkehr der Gessellschaft, Springer Verlag, Wiesbaden.
 20. Schwarz, S., 2008, Strukturation, Organisation und Wissen, Neue Perspektive in die Organisationsberatung, VS Verlag, Wiesbaden.
 21. Sydow, J., Ortmann, 2001, G., Vielfalt an Wegen und Moglichkeiten: Zum Stand des strategischen Management, w: Ortmann, G., Sydow, J. (Hrsg.), 2001, Strategie und Strukturation. Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 3-23.
 22. Sydow, J., Wirth, C., 2014, Organisation und Strukturation, Organisationssoziologie, Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 23. Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., 1997, Dynamic Capabilities and Strategic Manage-ment, Strategic Management Journal, vol. 18, no. 7, s. 509-533.
 24. Urbanowska-Sojkin, E., 2013, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 25. Urbanowska-Sojkin, E., 2016, Paradoksy w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 363-375.
 26. Urbanowska-Sojkin, E., 2017, Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 27. Zimmer, M., 2014, Strategisches Management in Bildungseinrichtungen, Waxmann Verlag, Münster.
 28. Zimmer, M., Ortmann, G., 2001, Strategisches Management, strukturationstheoretisch betrachtet, w: Ortmann, G., Sydow, J. (Hrsg.), 2001, Strategie und Strukturation. Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Gabler Verlag, Wiesbaden, s. 27-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu