BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odlanicka-Poczobutt Monika (Politechnika Śląska), Brodnicka Elwira (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Symulacja skrócenia procesu kompletacji z wykorzystaniem karty przebiegu czynności na przykładzie wybranego marketu DIY
Simulation of Shortening of Picking Process with the Use of Course Card of Action on the Example of Selected DIY Market
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 353-366, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka magazynowa, Zarządzanie magazynem, Magazynowanie
Inventory management, Warehouse management, Storage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zagadnienia dotyczące gospodarki magazynowej, wykorzystania infrastruktur magazynowej i manipulacyjnej oraz zagospodarowania przestrzeni magazynowej w zakresie realizowanych procesów w magazynie wybranego marketu budowlanego DIY (ang. Do-It-Yourself). Z wykorzystaniem takich narzędzi, jak mapa procesu oraz karta przebiegu czynności przeprowadzono analizę procesu kompletacji towarów dla wybranego zamówienia klienta. W wyniku przeprowadzonej symulacji zaproponowano rozwiązania, mające na celu zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień przez skrócenie czasu jego realizacji. (abstrakt oryginalny)

The article analyzed issues concerning warehouse management, utilization of storage and handling infrastructure and management of storage space in terms of the processes in the warehouse for the DIY (Do-It-Yourself markets). With the use of tools such as a map of the process and course card of operations were carried out the analysis of the picking process of the customer order. As a result of the simulation the solutions were proposed - aimed at increasing the efficiency of the order picking process by shortening the time of its implementation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudziński Z., Kizyn M.: Poradnik magazyniera. PWE, Warszawa 2006.
 2. Dudziński Z., Kizyn M.: Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia Kadr, Gdańsk 2002.
 3. Dudziński Z.: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2012.
 4. Filipek I.: Analiza procesu przepływu towarów w wybranym magazynie wielkopowierzchniowym. Projekt inżynierski. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 5. Gubała M., Popielas J.: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Castorama, 12.2016.
 7. http://www.izolacje.com.pl/aktualnosc/id1914,jak-i-gdzie-kupujemy-materialy24budowlane-wyniki-sondazu, 12.2016.
 8. http://www.panattoni.pl/2008-03-21,11/, 12.2016.
 9. http://www.panattoni.pl/files/Uploads/downloads/Historia-Firmy-Panattoni.pdf, 12.2016.
 10. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=965606, 12.2016.
 11. Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A.: Systemy logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 12. Niemczyk A.: Zarządzanie magazynem. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2010.
 13. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T.: Infrastruktura magazynowa i transportowa. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu