BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Agnieszka (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie środowiskowych kosztów cyklu życia w ocenie zrównoważonego łańcucha dostaw
Application of Environmental Life Cycle Cost in Assessing the Sustainable Supply Chain
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2016, nr 5, s. 2-8, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Rozwój zrównoważony, Cykl życia, Koszty ochrony środowiska, Zrównoważony łańcuch dostaw
Supply chain, Sustainable development, Life cycles, Environmental protection costs, Sustainable supply chain
Uwagi
summ., streszcz., Artykuł powstał w wyniku realizacji pracy statutowej BK/223/ROZ3/2015 wykonywanej w Instytucie Inżynierii Produkcji na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Abstrakt
Narastające problemy ekologiczne i związane z tym zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawiają, że coraz i częściej wybór danego rozwiązania nie jest dokonywany jedynie w oparciu o ocenę aspektów ekonomicznych, ale i potencjalny wpływ na środowisko przyrodnicze i jakość życia społeczeństwa. Dąży się zatem do zrównoważonego rozwoju integrującego efekty osiągane w obszarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym. W logistyce w ostatnich latach również wprowadzone zostało pojęcie zrównoważonego łańcucha dostaw dla określenia łańcucha, którego celem jest taka organizacja przepływów, by w jak najmniejszym stopniu wpływały one na stan środowiska przyrodniczego i jakość życia społeczeństwa. Istotna staje się zatem ocena takiego łańcucha pod kątem sumarycznych efektów przez niego generowanych. W artykule przedstawiona została koncepcja zastosowania środowiskowych kosztów cyklu życia do oceny efektów generowanych w zrównoważonym łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)

As a result of growing environmental problems and the increase in environmental awareness, the choice of a solution is not made only on the basis of its economic aspects, but also on its potential impact on the environment and quality of life. The aim is achieving sustainable development integrating economic, environmental and social effects. In recent years, the concept of a sustainable supply chain has also been introduced in logistics. The idea is to determine the chain, where flows are arranged in a way to minimize the influence on the natural environment and quality of life. Thus, the assessment of aggregated results generated in a supply chain becomes important. The article presents the concept of using environmental life cycle costs to assess the effects generated in a sustainable supply chain. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. ECQA, ECQA Guideline. The Architecture of the ECQA -[l]Ahi P., Searcy C., An analysis of metrics used to measure performance in green and sustainable supply chains, "Journal of Cleaner Production", Vol. 86, 2015.
 2. Askarany D., Yazdifar H., Askary S., Supply chain management, activity-based costing and organisational factors. International Journal of Production Economics, Vol. 127, 2010
 3. Baran J., Ilościowe metody oceny wpływu na środowisko wspomagające ekoprojektowanie w ekologistyce, "Logistyka", nr 6/2014.
 4. Baran J., Janik A., Ryszko A., Szafraniec M., Making eco-innovation measurable - are we moving towards diversity or uniformity of tools and indicators? 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 2, Vol. 1, Albena, Bulgaria, 2015.
 5. Bardi E.J., Coyle J.J., Langley J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2009.
 6. Carter C.R., Rogers D.S., A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 5/2008.
 7. Chopra S., Meindl P., Epstein M.J., Wisner, P.S., Good neighbors: implementing social and environmental strategies with BSC. Balanced Scorecard Report, Harvard Business School Publishing, Cambridge, MA, May-June 2001.
 8. Faruk A., Bowen F., Lamming R., Cousins P., Analyzing Mapping and Managing Environmental Impacts Along Supply Chains, "Journal of Industrial Ecology", Vol. 5, No. 2/2002.
 9. Fechner I.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 10. Gupta S., Palsule-Desai O.D., Sustainable supply chain management: Review and research opportunities, "IIMB Management Review", Vol. 23/2011.
 11. Hagelaar G., van der Vors J., Environmental supply chain management: using life cycle assessment to structure supply chains, "The International Food and Agribusiness Management Review", Vol. 4, Issue 4/2001.
 12. Handfield R., Walton S.V., Sroufe R., Melnyk, S.A., Applying environmental criteria to supplier assessment: a study in the application of the analytical hierarchy process, "European Journal of Operational Research", Vol. 141, Issue 1/2002.
 13. Hervani A.A., Helms M.M., Sarkis J., Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking: An International Journal, Vol. 12, Issue 4/2005.
 14. Hunkeler D., Lichtenvort K., Rebitzer G., Environmental life cycle costing, SETAC-CRC Press: London-New York, 2008.
 15. Janik A., The problem of valuing the results of LCA in monetary terms. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. SGEM2015 Conference Proceedings, Volume 3, Issue 5, June 18-24, 2015.
 16. Janik A., Uwzględnianie wartości efektów środowiskowych w logistyce odzysku, "Logistyka", nr 6/2014.
 17. Janik A., Łączny M.J., Ryszko A., Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 18. Kemp R., Pearson P., Final report MEI project about measuring ecoinnovation. Project co-funded by the European Commission within the Sixth Framework Programme (2002-2006), European Commission 2011.
 19. Lina R.-J., Chenb R.-H., Nguyenc T.-H., Green supply chain management performance in automobile manufacturing industry under uncertainty, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 25/2011.
 20. Ministerstwo Gospodarki [on-line]. Tryb dostępu: (dostęp: 22.10.2015 r.).
 21. Owsiak D., Kubański M., Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, "Logistyka", nr 6/2011.
 22. PN-EN 60300-3-3: Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu życia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 23. Ricardo-AEA: Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final report for the European Commission: DG MOVE, London 2014.
 24. Ryszko A., Wybrane problemy zarządzania zielonym łańcuchem dostaw, Logistyka, nr 5/2014.
 25. Schaltegger S., Burritt R., Measuring and managing sustainability performance of supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 19, Issue 3/2014.
 26. Schulze M., Seuring S., Ewering Ch., Applying activity-based costing in a supply chain environment. International Journal of Production Economics, Vol. 135/2012.
 27. Seuring S., Muller M., From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, Vol. 16, 2008.
 28. Taticchi P., Tonelli F., Pasqualino R., Performance measurement of sustainable supply chains. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 62, Issue 8/2013.
 29. Tundys B., Miary ekoinnowacyjności jako element zielonego łańcucha dostaw, "Logistyka", 2/2015.
 30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1232 ze zm.).
 31. Vachon S., Klassen R.D., Environmental management and manufacturing performance: the role of collaboration in the supply chain. International Journal of Production Economics, Vol. 111, No. 2/2008.
 32. Zieliński T., Koncepcje i narzędzia wspierające zarządzanie kosztami i efektywnością procesów w łańcuchach dostaw, Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania, ILiM Poznań 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu