BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Lech A. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Miejsce logistyki w naukach stosowanych
Place of Logistics in Applied Sciences
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 33-44, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Sieci logistyczne, Orientacja procesowa
Logistics, Logistic networks, Process orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji logistyki jako transdyscyplinarnej dziedziny wiedzy dotyczącej zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji przepływów zasobów materialnych oraz niematerialnych w ramach sieci logistycznych. Koncepcja ta została oparta na podejściu systemowym oraz orientacji procesowej, które stanowiły podstawę do zdefiniowania pojęcia sieci logistycznej i zakwalifikowania logistyki do obszaru nauk stosowanych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present an original concept of logistics as a transdisciplinary field of knowledge relating to ensure effective and efficient implementation of the flow of material resources and assets within logistics networks. This concept was based on a process oriented system approach, which formed the basis for the definition of the concept of logistics network and to qualify logistics to the area of applied sciences.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. von Bertalanffy L.: General system theory. "Main Currents in Modern Thought", No. 71(75), 1955.
 2. Bukowski L.: Transdisciplinary concept of logistics. Total Logistic Management XVIII, Zakopane 2014.
 3. Ciesielski M.: Sieci logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 4. Eusgeld I., Nan C., Dietz S.: System-of-systems approach for interdependent critical infrastructures. "Reliability Engineering and System Safety", No. 96(6), 2011.
 5. Fertsch M.: Słownik terminologii logistycznej. ILiM, Poznań 2006.
 6. Gideon J.M., Dagli C.H., Miller A.: Taxonomy of Systems-of-Systems Proceedings CSER 2005. Hoboken, USA.
 7. Klir G.J.: An Approach to General Systems Theory. Van Nostrand Reinhold Co., 1969.
 8. Luzeaux D. et al.: Complex System and Systems of Systems Engineering. ISTE Ltd and John Wiley & Sons Inc., 2011.
 9. Mill J.S.: A System of Logic. University Press of the Pacific, Honolulu 2002.
 10. Skyttner L.: General systems theory. Problems, perspectives, practice. Word Scientific, 2008.
 11. Strawiński W.: Jedność nauki, redukcja, emergencja - z metodologicznych i onto-logicznych problemów integracji wiedzy. Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.
 12. Szydłowski M.: Czy Pan Bóg gra w kości?, [w:] Kosmos i Filozofia. Biblos, Tarnów 1994.
 13. Weinberg G.: An introduction to general systems thinking. Wiley, New York 1975.
 14. PN-EN ISO 9000:2006.
 15. PN-EN ISO 9001:2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu