BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gaschi-Uciecha Agnieszka (Politechnika Śląska), Wodarski Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem realizacji procesów logistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach branży spożywczej województwa śląskiego
Risk Management of Logistics Processes Implementation in Small and Medium-Sized Enterprises of Food Industry in Silesian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 45-54, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Procesy logistyczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań
Risk management, Logistics processes, Small business, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 358 przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożywczej należących do sektora MŚP w woj. śląskim, w zakresie zarządzania ryzykiem oraz identyfikacji zakłóceń, mających wpływ na realizację poszczególnych procesów logistycznych w tych przedsiębiorstwach.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research carried out in 358 companies manufacturing food industry belong to the SME sector in the Silesian Voivodeship. The study involved the use of risk management and disturbances that affect the implementation of the various logistics processes occurring in these companies.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007.
 2. Cronbach L.J.: Test Validation, [in:] Thorndike R.L. (ed.): Educational measurement. American Council on Education, Washington 1971.
 3. Gaschi-Uciecha A.: Badanie stopnia wdrożenia zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach - wyniki badań. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 4. Biuletyn informacji publicznej GUS. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na 31.12.2015 rok.
 5. Kramarz W.: Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych. Difin, Warszawa 2013.
 6. Krause M.: Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 59. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 7. Kulińska E.: Model AWZR procesów logistycznych - optymalizacja wartości dodanej, [w:] Knosala R. (red): Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015.
 8. Kulińska E.: Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 9. Kulińska E.: Aspekt tworzenia wartości. Elementy ryzyka w procesach logistycznych. "Eurologistic", nr 52, 2009.
 10. Mikołajczyk B., Krawczyk M.: Aniołowie Biznesu w sektorze MSP. Difin, Warszawa 2007.
 11. Nunnally J.C., Bernstein I.H.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1994.
 12. Piecuch T.: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, [w:] Matejun M. (red.): Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsię-biorstwach. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Spoz A.: Zarządzanie ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe, s. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 38, t. 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 14. Tarnawa A., Zadura-Lichota P. (red.): Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2015.
 15. Wójcik J.: Wykorzystanie metody zarządzania projektami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu