BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podolska-Meducka Aldona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Coal Basins in the Second Polish Republic
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 71-90, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł węglowy, Górnictwo, Kapitał zagraniczny, Historia gospodarcza
Coal-mining industry, Mining sector, Foreign capital, Economic history
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
The chapter explores interwar coal basins - the quality of coal, organisation of mining (including the functioning of extracting companies), methods of managing mines and production, and the role of foreign capital in the sector. Both bituminous coal and lignite are considered. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualne zagadnienia w przemyśle węglowym, Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen, Warszawa 1929.
 2. Almanach Polski 1935, S. Arnold (Ed.), Wydawnictwo Polskiego Instytutu Współpracy z Zagranicą, Warszawa 1935.
 3. Bocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, vol. II, KAW, Warszawa 1989.
 4. Cybulski J., Rozwój przemysłu węglowego w niepodległej Polsce, [in:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928, vol. I, Warszawa 1928.
 5. Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski, vol. I-II, WP, Warszawa 1981.
 6. Jaros J., Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1965.
 7. Jaros J., Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945, PWN - Oddział w Krakowie, Katowice-Kraków 1969.
 8. Jaros J., Tajemnice górnośląskich koncernów, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1988.
 9. Jaros J., Zasięg terytorialny Zagłębia Dąbrowskiego, "Zaranie Śląskie" 1968, vol. 1.
 10. Kantor-Mirski M., Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy, Sosnowiec 1931-1932.
 11. Kożuchowski J., Kapitał zagraniczny w przemyśle polskim, "Przemysł i Handel" 1928, vol. 12.
 12. Landau Z., Anonimowi władcy. Z dziejów kapitału obcego w Polsce (1918-1939), WP, Warszawa 1968.
 13. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Polski międzywojennej, vol. I-IV, KiW, Warszawa 1971, 1982, 1989.
 14. Landau Z., Tomaszewski J., Kapitały obce w Polsce 1918-1939. Materiały i dokumenty, KiW, Warszawa 1964.
 15. Landau Z., Tomaszewski J., Misja profesora Artura Benisa, "Teki Archiwalne" 1959, vol. 6.
 16. Majątek państwa polskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 1927 r., Stanisław Kruszewski (Ed.), Ministerstwo Skarbu, Warszawa 1931.
 17. Olszewski A., Rola przemysłu węglowego w gospodarce narodowej (przemysł węglowy w 1937 r.), "Przegląd Gospodarczy" 1938, vol. 9-15 (published in a book: Warszawa 1938).
 18. Paszkowski W., Organizacja polskiego przemysłu węglowego ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Górnośląskiego, Uniwersytet Poznański, Poznań 1931.
 19. Popkiewicz J., Ryszka F., Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej(1922-1939). Studium historyczno-gospodarcze, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1959.
 20. Rasimowicz T., Szkice o węglu, Księgarnia Alfons Prabucki i Aleksander Płocha, Warszawa 1936.
 21. Ratyńska B., Stosunki polsko-niemieckie w okresie wojny gospodarczej 1919-1930, KiW, Warszawa 1968.
 22. Sprawozdanie Komisji Ankietowej Badania Warunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany, vol. V, Węgiel, Wydawnictwa Komitetu Ekonomicznego Ministrów, Warszawa 1928.
 23. Ryszka F., Kapitał zagraniczny na Górnym Śląsku (1922-1939), [in:] Szkice z dziejów Śląska, Ewa Maleczyńska (Ed.), vol. II, KiW, Warszawa 1956.
 24. Szmidtke Z., "Skarboferm" 1922-1939. Związki polityki z gospodarką, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Opole 2005.
 25. Tennenbaum H., Ośrodki dyspozycji gospodarczej w Polsce, Instytut Wydawniczy "Biblioteka Polska", Warszawa 1929.
 26. Wachowiak S., Czasy, które przeżyłem, Oficyna Wydawnicza INTERIM, Warszawa 1991.
 27. Wellisz L., Foreign Capital in Poland, George Allen&Unwin Ltd, London 1938.
 28. Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych SA. Informator, ed. 1937/1938, Katowice 1938.
 29. Zamęcki Ł., Polityka surowcowa II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939 (analiza decyzyjna), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu