BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gumiński Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Pracochłonność procesów technologicznych w aspekcie możliwości poprawy wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego
Labour Consumption of Technological Processes in the Context of the Increase of Work Productivity in a Colliery
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 55-66, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Pracochłonność, Procesy technologiczne, Wydajność pracy, Górnictwo węgla kamiennego
Labour intensity, Technological processes, Labour efficiency, Hard bituminous coal mining
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostało poruszone zagadnienie wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego w aspekcie dalszej koniecznej restrukturyzacji, w celu poprawienia wskaźników techniczno-ekonomicznych w polskich spółkach węglowych. Badania zostały podjęte w kilku wybranych kopalniach węgla kamiennego. Na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz wywiadów z kadrą inżynieryjno-techniczną kopalń, przeprowadzono analizę pracochłonności wybranych procesów oraz wydajności pracy w analizowanych zakładach produk-cyjnych spółki węglowej. Dodatkowo wskazano możliwe działania techniczne i organizacyjne, które umożliwiłyby osiągnięcie poprawy wydajności pracy w analizowanych kopalniach.(abstrakt oryginalny)

The author discusses an issue concerning work productivity in a colliery in the context of further restructuring processes aiming at the improvement of technical and economic indicators in Polish coal companies. The study was undertaken in a few selected collieries. Based on source materials and interviews with engineering and technical staff, the author analysed labour consumption and work productivity of chosen processes and work productivity in selected production plants of a coal company. Additionally, the author pointed out possible technical and organisational actions enabling to achieve the improvement of work productivity in analysed collieries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 2. Gumiński A.: Analiza możliwości zwiększenia efektywności wykorzystania środków produkcji w ścianach wydobywczych kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 78. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 3. Gumiński A.: Czynniki obniżające efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 4. Gumiński A.: Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich jako kluczowy warunek funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego w perspektywie długoterminowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 5. Gumiński A.: Model planowania poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalń, t. 1. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 6. Gumiński A.: Określenie optymalnego poziomu zatrudnienia firm zewnętrznych w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 63. Politechnika Śląska, Gliwice 2013.
 7. Gumiński A.: The influence of effective work time on an employment level in a colliery - case study. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 91. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 8. Gumiński A., Karbownik A., Wodarski K.: Analiza zmian wskaźników technicznych, ekonomicznych i finansowych w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2006. "Wiadomości Górnicze", nr 1, 2008.
 9. Gumiński A.: Analiza pracochłonności procesów technologicznych realizowanych w ścianie wydobywczej w kopalni węgla kamiennego, [w:] Karbownik A. (red.): Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Politechnika Śląska, Gliwice 2008.
 10. Gumiński A.: Czynniki decydujące o wydajności pracy w wybranych kopalniach węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 10, 2012.
 11. Gumiński A.: Efektywny czas pracy zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, /2010.
 12. Gumiński A.: Pracochłonność usuwania awarii w kopalni węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 1, 2011.
 13. Jonek-Kowalska I.: Challenges for long-term industry restructuring in the Upper Silesian Coal Basin: What has Polish coal mining achieved and failed from a twenty-year perspective? "Resources Policy", No. 44, 2015.
 14. Klank M.: The determinants in the development of coal mining sector productivity. "Arch. Min. Sci.", Vol. 56, No. 3, 2011.
 15. Przybyła H., Korban Z.: Pozyskanie i efektywne wykorzystanie zasobów węgla kamiennego, a problem bezpieczeństwa energetycznego kraju. "Wiadomości Górnicze", nr 2, 2014.
 16. Utrata A., Jabłońska-Firek B.: Work efficiency decrease in mining and processing. Zeszyty Naukowe, s. Zarządzanie, nr 22. WSZiB, Kraków 2013.
 17. Utrata A.: Wykorzystanie funkcji narastania pracochłonności do analizy chłonności pracy procesu wydobywczo-przeróbczego. "Przegląd Górniczy", t. 67, nr 9, 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu