BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strączkowski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Celka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Nabywcy mieszkań w Poznaniu w świetle badań lokalnego pierwotnego rynku nieruchomości mieszkaniowych
Homebuyers in Poznań: Evidence From the Primary Housing Market
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 17-21, wykr., tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Mieszkalnictwo, Rynek mieszkaniowy, Najem mieszkań
Housing, Housing market, Flats rental
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ostatnie dwa lata to - zdaniem inwestorów i innych podmiotów - czas poprawy sytuacji na rynku mieszkaniowym. Jest to rezultatem większej aktywności klientów i coraz lepszym dopasowaniem oferty do wymagań nabywców. Celem niniejszego artykułu, będącego przyczynkiem do kolejnych prac w tym zakresie, jest przedstawienie wstępnych rezultatów badań klientów na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu - ich cech oraz wyborów, na jakie zdecydowali się podczas nabywania mieszkań, na tle sytuacji rynkowej. Do zaprezentowania wyników wykorzystano badania przeprowadzone na liczbie n = 185 nabywców mieszkań, którzy zakupili mieszkanie w Poznaniu, na rynku pierwotnym, w czasie: II połowa 2014 roku - I połowa 2016 roku.(abstrakt oryginalny)

Since two years there has been a time of improvement the situation on residential market. It seems that it is a result of higher activity of customers and behavior of developers, who tries to match the offer to home buyers' requirements. The aim of the article, which is an initial work, is to present preliminary results of research conducted among clients (number of clients = 185) on the primary residential market in Poznań. The authors shows their basic features and the choices they made during the process of home buying, which took a place from 2th half of 2014 till 1st half of 2016 year.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Celka K., 2012, Bariery rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 231, Poznań.
  2. Gawron H., 2012, Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (na przykładzie Poznania), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
  3. Głuszak M., 2013, Sytuacja ekonomiczna oraz oczekiwania cenowe nabywców mieszkań w Krakowie, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Nr 4/2013 (38), Poznań.
  4. Głuszak M., 2006, Preferencje nabywców mieszkań i ich uwarunkowania na przykładzie Krakowa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Nr 703, Kraków.
  5. GUS, 2015, Obrót nieruchomościami w 2014r., 2015, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  6. Kucharska-Stasiak E., 2006, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  7. Strączkowski Ł., 2009, Preferencje nabywców mieszkań na lokalnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu, w: H. Henzel (red.), Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. T. 1 i 2, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
  8. NBP, 2016a, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2015r., Narodowy Bank Polski, Departament Stabilności Finansowej, nbp.pl.
  9. NBP, 2016b, Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2016r., Departament Stabilności Finansowej, nbp.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu