BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budner Waldemar W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Bartyga Diana (PEPCO Poland)
Tytuł
Najem nieruchomości handlowych w Rumunii i Czechach. Analiza porównawcza
Commercial Real Estate Market in Romania and Czech Republic. Commparative Analyses
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 22-28, tab., rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Najem, Inwestycje, Deweloper
Real estate, Rental, Investment, Developer
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rumunia, Czechy
Romania, Czech Republic
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę rynku nieruchomości handlowych w Czechach i Rumunii, koncentrując się na jego różnicach wynikających przede wszystkim ze standardowych umów najmu w obu krajach. Badanie obejmuje rok 2016 i opiera się na próbie 81 i 77 nieruchomości komercyjnych trzech największych grup inwestycyjno-deweloperskich odpowiednio w Czechach i Rumunii. Poszczególne nieruchomości analizowano według przyjętej typologii obiektów handlowych: hipermarket, centrum miasta, park handlowy, centrum handlowe, galeria handlowa. Przeprowadzone postępowanie badawcze pozwala stwierdzić, że rynek rumuński jest bardziej przystępny dla potencjalnych najemców przede wszystkim ze względu na niższe koszty najmu oraz wyższe obroty najemców. Z kolei Czechy są bardziej opłacalnym rynkiem dla potencjalnych najemców.(abstrakt oryginalny)

The article presents the specifics of the commercial real estate market in the Czech Republic and Romania, focusing on its differences from standard lease agreements in both countries. The study covers the year 2016 and is based on samples 81 and 77 of the commercial real estate of the three largest investment and development groups respectively in the Czech Republic and Romania. Individual properties were analyzed according to the accepted typology of property types: hypermarket, high street, retail parks, shopping center, major malls. Research conducted indicates that the Romanian market is more accessible to potential tenants, primarily because of lower rental costs and higher turnovers of tenants. On the other hand, Czech Republic is more profitable market for potential tenants with lower risks.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bryx M., 2007, Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
  2. Czerkas K., 2010, Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce, Wydawnictwo Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa.
  3. Foryś I., 2008, Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu