BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Teresa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Studia regionalne w dorobku profesora Kazimierza Dziewońskiego
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 9-16, fot., rys., bibliogr.20 poz.
Słowa kluczowe
Region, Ekonomia
Region, Economics
Uwagi
streszcz.
Dziewoński Kazimierz
Abstrakt
W dniu 11 kwietnia 2016 r. w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się uroczysta sesja poświęcona życiu i dorobkowi naukowemu Profesora Kazimierza Dziewońskiego (1910-1994) oraz jego oddziaływaniu na rozwój geografii. Profesor Kazimierz Dziewoński należy do grona wybitnych geografów XX w. Jest jednym z głównych współtwórców sukcesu polskiej geografii na arenie międzynarodowej. Dorobek naukowy profesora Kazimierza Dziewońskiego obejmuje prace z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, zwłaszcza geografii miast i ludności oraz studia regionalne, wykazujące ścisły związek z planowaniem przestrzennym i regionalnym. W tych dziedzinach profesor położył szczególne zasługi dla rozwoju teorii i metodologii geografii i gospodarki przestrzennej. Profesor Kazimierz Dziewoński zajmował się problematyką rozwoju aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych, koncepcją systemu osadniczego, teorią i metodami badania funkcji miast, a zwłaszcza rozwinięciem pojęcia bazy ekonomicznej miasta, procesami urbanizacji i rozwoju miast, przeobrażeniami struktur demograficznych i migracji.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beaujeu-Garnier J. 1976. Methods and perspectives in geography. London.
 2. Chojnicki Z. 1996. Region w ujęciu geograficzno-systemowym. [W:] T. Czyż (red.), Podstawy regio-nalizacji geograficznej, Poznań: 7-43.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. 1992. Region, regionalizacja, regionalizm. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-cjologiczny, 54, 2: 1-18.
 4. Chojnicki Z., Dziewoński K. 1978. Podstawowe zagadnienia metodologiczne rozwoju geografii eko-nomicznej. Przegląd Geograficzny, 50, 2: 205-221.
 5. Czyż T. 1971. Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regio-nalnej Polski. IG PAN, Prace Geograficzne, 92. Wrocław.
 6. Domański B. 2009. Współczesne studia regionalne a geografia człowieka. [W:] A. Richling, M. Lecho-wicz (red.), Studia regionalne a rozwój regionalny. Warszawa: 93-99.
 7. Dziewoński K. 1948. Zasady przestrzennego kształtowania inwestycji podstawowych. Planowanie przestrzenne. Studia teoretyczne, I. Główny Urząd Planowania Przestrzennego, Warszawa.
 8. Dziewoński K. 1957. Niektóre problemy badania regionów gospodarczych w Polsce. Przegląd Geo-graficzny, 29, 4: 719-739.
 9. Dziewoński K. 1960. Problems of regional structure of Poland. Przegląd Geograficzny, 32, supple-ment: 115-125.
 10. Dziewoński K. 1961a. Elementy teorii regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 33, 4: 593-613.
 11. Dziewoński K. 1961b. Theoretical problems in the development of economic regions (with special emphasis on Poland). Regional Science Association, Papers VIII: Hague Congress: 43-54.
 12. Dziewoński K. 1964. Economic regionalization. Geographia Polonica, 1: 171-185.
 13. Dziewoński K. 1967a. Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, 39, 1: 33-50.
 14. Dziewoński K. 1967b. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. IG PAN, Prace Geograficzne, 65: 77-85.
 15. Dziewoński K. 1990. Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa. IGiPZ PAN, Prace Geo-graficzne, 154. Wrocław.
 16. Dziewoński K., Leszczycki S., Otremba E., Wróbel A. 1964. Review of concepts and theories of eco-nomic regionalization. Geographia Polonica, 4: 11-23.
 17. Dziewoński K., Wróbel A. 1964. Regional structure and economic regions of Poland. Geographia Polonica, 4: 47-58.
 18. Lisowski A. 2003. Koncepcja przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa.
 19. Rykiel Z. 2001. Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego. Białystok.
 20. Wróbel A. 1960. Województwo warszawskie - studium ekonomicznej struktury regionalnej. IG PAN, Prace Geograficzne, 24. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu