BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmal Arkadiusz (Politechnika Śląska), Ziemski Przemysław (Politechnika Śląska)
Tytuł
Własność intelektualna jako komponent rozwoju inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny
Intellectual Property as a Component of Intelligent Specialization Development in the Field of Medicine
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 101, s. 425-438, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Własność intelektualna, Inteligentna specjalizacja, Medycyna
Intellectual property, Smart specialization, Medicine
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę uwarunkowań wyznaczania inteligentnych specjalizacji stanowiących kluczową architekturę realizacji strategii Europa 2020. Na przykładzie województwa śląskiego scharakteryzowano podejście do wyznaczenia inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny. Zasadniczym elementem pracy była analiza bazy własności intelektualnej i ocena potencjału do rozwoju inteligentnej specjalizacji w obszarze medycyny w wybranych regionach Polski. Celem artykułu było przedstawienie podejścia do wyznaczenia inteligentnych specjalizacji oraz analizy statystycznej bazy patentowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jako jednego ze źródeł identyfikacji potencjału technologicznego regionów na przykładzie specjalizacji w technologiach medycznych. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the subject of the determination of smart specialization which is the core architecture of the Europe 2020 strategy. On the example of the Silesian Voivodeship has been characterized approach to determine the smart specialization in the field of medicine. The main part of the work was the analysis of the intellectual property database and the assessment of the potential for the development of smart specialization in the field of medicine in selected Polish regions. The aim of the article was to present the approach to determine the smart specialization and statistical analysis of patent databases of Polish Patent Office (PPO) as one of the sources of identification region's technological potential on the example of specialization in medical. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji (na przykładzie województwa śląskiego). Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 70. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 2. Brzóska J., Blacha L., Knop L., Olko S., Ryszko A., Szmal A., Pyka J., Baron M., Szczupak B., Wesołowski J., Bujnowskia-Sęda B., Jedynak A., Kowalska B., Ptak-Kruszelnicka M., Bondaruk J., Gieroszka A., Siwek-Skalny A., Uszok E., Kotra J., Góra M.: Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/07/24/1406194806/1406195121.pdf.
 3. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations "Smart Specialisation Platform". European Union 2012.
 4. Idris K.: Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth. World Intellectual Property Organization, Geneva 2003.
 5. Kessler J., Sperling D.: Tracking U.S. biofuel innovation through patents. "Energy Policy", Vol. 98, 2016.
 6. Maravilhas S.: Patent information visualization: the use of social media for its selective dissemination and to leverage innovation. "Universal Access in the Information Society", 2016.
 7. Matusek M.: Współtworzenie wartości z klientem - systematyczny przegląd literatury. "Przegląd Organizacji", nr 10, 2015.
 8. Odlanicka-Poczobut M., Knop L.: Rozwój i funkcjonowanie sieci w świetle podejścia endogenicznego. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89. Politechnika Śląska, Gliwice 2016.
 9. Ryszko A.: Regionalne inteligentne specjalizacje jako potencjalne źródło wsparcia działalności ekoinnowacyjnej w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 9, cz. 2, 2016.
 10. Ustawa dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 11. Schmoch U.: Concept of a Technology Classification for Country Comparisons. Final Report to the World Intellectual Property Organisation (WIPO), Karlsruhe, Germany, June 2008.
 12. Słodowa-Helpa M.: Inteligentna Specjalizacja polskich regionów warunki, wyzwania i dylematy. "Roczniki Nauk Społecznych", t. 5(41), nr 1, 2013.
 13. Smoliński A., Bondaruk J., Pichlak M., Trzęski L., Uszok E.: Science-Economy-Technology Concordance Matrix for Development and Implementation of Regional Smart Specializations in the Silesian Voivodeship, Poland. "The ScientificWorld Journal", Vol. 2015.
 14. Stachowicz J., Olko S.: Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład województwa śląskiego, [w:] Sobczak E., Głuszczuk D., Obrębalski M. (red.): Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe, nr 392. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2015.
 15. Szmal A.: Identyfikacja dóbr intelektualnych podlegających komercjalizacji. Zeszyty Naukowe, s. Organizacji i Zarządzanie, z. 60. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 16. Szmal A.: Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe. Zeszyty Naukowe, s. Organizacji i Zarządzanie, z. 56. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 17. Sworowska A.: Współwłasność patentowa jako przykład analizy sieci relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu terytorialnym. "Problemy Zarządzania", Vol. 13, nr 1(50), t. 1, 2015.
 18. https://www.depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7114/Inteligentne_specjalizacje. pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 19. http://www.dydaktyka.polsl.pl/roz5/konfer/wyd/2016/4/R 13.pdf.
 20. Arkusz informacyjny Komisji Europejskiej: Strategie badawcze i informacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Polityka spójności na lata 2014-2020), http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_pl.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.101.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu