BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowski Roman (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce
Productivity and Commercialization of Polish Agriculture
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 95-106, mapy, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Produktywność ziemi, Produktywność pracy, Zróżnicowanie przestrzenne
Arable land, Productivity of land, Labour productivity, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę przestrzenną cech produkcyjnych rolnictwa w Polsce. Podstawą pracy są materiały statystyczne Bazy Danych Lokalnych GUS dotyczące wartości produkcji globalnej i towarowej rolnictwa na rok 2011. Wykorzystano także wyniki wieloletnich badań tej problematyki prowadzonych przez autora. Obok analizy zróżnicowania przestrzennego produktywności ziemi i produktywności pracy artykuł zawiera opis zmian i zróżnicowania terytorialnego stopnia i poziomu towarowości rolnictwa z próbą interpretacji omawianych zagadnień.(abstrakt oryginalny)

The statistical data of this study has been taken from Local Base Bank of Central Statistical Office and Statistical Yearbook of Agriculture 2012. The aims of research described here were to investigate spatial differentiation across the country productivity and commercialization of Polish agriculture. The results of these study showed significant differentiation of land productivity (chapter 2, fig. 1) and labour productivity (chapter 3, fig. 2 and 3). The chapter 4 is devoted to investigate the commercialization of agriculture (see fig. 4 and 5) with additional attention to analyze of degree of commercialization (fig. 6) and the level of commercialization (fig. 7).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński F. 1990. Zróżnicowanie nakładów a produktywność ziemi w Polsce i w wybranych krajach zachodnioeuropejskich. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 2. Dąbrowski P. 1977. Przestrzenne zróżnicowania produkcji towarowej rolnictwa w Polsce (1960-1979). Studia KPZK PAN, 56.
 3. Kulikowski R. 1980. Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Biuletyn informacyjny IGiPZ PAN, 31.
 4. Kulikowski R. 1982. Przestrzenne zróżnicowania produkcji rolniczej w Polsce. Przegląd Geograficzny, 54, 4: 475-497.
 5. Kulikowski R. 2003. Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 187.
 6. Kulikowski R. 2005. Działalność i źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce - aspekty przestrzenne. Przegląd Geograficzny, 77, 4: 527-549.
 7. Kulikowski R. 2009. Zmiany i przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolnej w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 17: 141-155.
 8. Kulikowski R. 2013. Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II wojnie światowej. Prace Geograficzne, 241.
 9. Kulikowski R., Szyrmer J. 1978. Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej. [W:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950-1970. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 127: 360-427.
 10. Szczęsny R. 1992. Produktywność ziemi w rolnictwie indywidualnym w Polsce, przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1938-1988. Zeszyty IGiPZ PAN, 7: 1-25.
 11. Szyrmer J. 1980. Przemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w latach 1960-1070. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu