BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybicki Jacek (Uniwersytet Gdański), Dobrowolska Emilia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Elastyczność a spójność modeli biznesowych - ujęcie relacyjne
Flexibility versus Cohecion of a Business Model - Relational Approach
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 61-75, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Business models, Strategic management, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zagadnienie optymalizacji spójności modelu biznesowego przy jednoczesnej optymalizacji jego elastyczności, w celu utrzymania zdolności adaptacyjnych w zmieniających się warunków konkurencji i współpracy. Wskazano na jednoczesny wpływ spójności i elastyczności modelu na jego konkurencyjność rynkową, możliwości rozwojowe i stabilność relacji go tworzących. Podstawą rozważań stał się zmodyfikowany model biznesu, autorstwa Osterwaldera. Stabilność relacji występujących w modelu biznesowym w dużym stopniu zależy od proporcji zawłaszczania i ochrony wartości dla klienta, wartości dla przedsiębiorstwa i wartości dla partnerów, tworzących sieć relacji. Wychodząc od dynamiki modelu biznesowego przedsiębiorstwa, w dalszej części artykułu przedstawiono koncepcje dynamicznych zdolności, która może być pomocna w jednoczesnym utrzymywaniu elastyczności i spójności modeli. (abstrakt oryginalny)

In the article authors analyzed an issue of the optimization between a business model cohesion and it's flexibility, in order to hold long-time adaptability in changing conditions of competition and cooperation. They pointed at the simultaneous influence of the cohesion and the flexibility of the model on it's market competitiveness, the development potential and the stability of relations forming it. A modified Osterwalder's business model became a base of deliberations. The stability of relations appearing in the business model to a large extent depends on the proportion of appropriating and the protection of the customer value, enterprise values and the value for partners, forming the web of the relation. In the next part of the article the conception of dynamic abilities were presented as a useful method in holding the proper balance between the flexibility and the cohesion of business models. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowska-Morawska U. (2006), Zasoby relacyjne w strategii przedsiębiorstw [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 2. Czakon W. (2016), Komplementarność czy substytucyjność mikro fundamentów współdziałania [w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław nr 444.
 3. Czakon W. (2008), Istota i przejawy kompetencji relacyjnej [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.),Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław nr 20.
 4. Dyer J., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "The Academy of Management Review", vol. 23, nr 4.
 5. Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They?, "Strategic Management Journal", vol. 21,nr 10/11.
 6. Falencikowski T. (2013), Spójność modeli biznesu .Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 7. Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk - Hugiet E. (2009), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 9. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii, Poltext, Warszawa.
 11. Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business Model Generation, Wiley, Hoboken.
 12. Porter M. (2005), Czym jest strategia, "Harvard Business Review Polska", nr 29/30.
 13. Rumelt R. (2011), Good Strategy, Bad Strategy, Profil Books LTD, London.
 14. Stańczyk - Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Teece D. (2007), Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance, "Strategic Management Journal", vol. 28, iss. 13.
 16. Teece D., Pisano G. (1994), The Dynamic Capabilities of Firms: an Introduction, "Industrial and Corporate Change", vol. 3, iss. 3.
 17. Teece D., Pisano G., Schuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal", vol. 18, nr 7.
 18. Winter S. G. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, "Strategic Management Journal", vol. 24, iss. 10.
 19. Wójcik-Karpacz A. (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 20. Zacharia Z. G., Nix N. W., Lusch R. F. (2009), An analysis of supply chain collaborations and effect on performance outcomes, "Journal of Business Logistics", vol. 30, iss. 2.
 21. Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa[w:] Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław nr 444.
 22. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych t. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu