BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacprzak Ewa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonowanie klastrów rolnożywnościowych na ekologicznym rynku rolnym w Polsce
Operation of Agri-Food Clusters on the Ecological Agricultural Market in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 119-133, rys., wykr. tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Rolnictwo ekologiczne, Żywność ekologiczna
Business cluster, Ecological agriculture, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule oceniono poziom rozwoju ekologicznych klastrów rolno-spożywczych w kontekście potencjału polskiego rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa ekologicznych płodów rolnych i dystrybucji żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi. Stwierdzono, że pomimo obserwowanego w Polsce w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. wzrostu zainteresowania klasteringiem i rosnącej liczby klastrów oraz intensywnego rozwoju rolnictwa ekologicznego, klastry rolno-żywnościowe skupiające podmioty związane z produkcją żywności ekologicznej mają marginalne znaczenie. Na początku 2014 r. istniały jedynie dwa: klaster Dolina Ekologicznej Żywności oraz klaster Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi "Ekoland". Ocena funkcjonowania tych klastrów jednoznacznie wskazuje, że proces budowy ekologicznych klastrów rolno-żywnościowych w Polsce dopiero się rozpoczyna i obecnie klastering jedynie w bardzo niewielkim stopniu wykorzystuje potencjał polskiego rolnictwa ekologicznego.(abstrakt oryginalny)

This paper seeks to assess the level of development of Polish ecological agri-food clusters in terms of the country's potential of organic farming, ecological processing of farm products, and the distribution of food produced with the help of ecological methods. Despite the upsurge of interest in clustering observed in Poland in the first decade of the 21st century as well as the growing number of clusters and intensive development of organic farming, it was found that agri-food clusters embracing entities producing ecological food were still of marginal significance. At the start of 2014 there were only two: the Ecological Food Valley Cluster and the Kujavia-Pomerania Cluster, a division of Ekoland, the Association of Food Producers Using Ecological Methods. The assessment of the operation of those clusters shows unequivocally that the process of building ecological agri-food clusters only just starts in Poland. Today clustering still utilises the potential of Polish organic farming to a very small extent.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergman E.M., Feser E.J. 1999. Industrial and regional clusters: concepts and comparative aplications. Regional Research Institute, West Virginia University.
 2. Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2011. Analiza uwarunkowań i stanu rozwoju klastrów rolno-żywnościowych w Polsce. Program Wieloletni 2011-2014, 15. IERiGŻ, Warszawa.
 3. Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2012. Klastry i inicjatywy klastrowe w polskim sektorze rolno-żywnościowym. Program Wieloletni 2011-2014, 48. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Figiel S., Kuberska D., Kufel J. 2013. Rola klastrów w konkurencyjnym rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce. Program Wieloletni 2011-2014, 92. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Hołub-Iwan J. (red.) 2012. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport ogólny. PARP. Warszawa.
 6. Hołub-Iwan J., Małachowska M. 2008. Rozwój klastrów w Polsce. Raport z badań. Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ig_023.pdf; dostęp: 30.01.2014).
 7. Kacprzak E. 2011. Development of ecological processing of agricultural products in Poland in the years 2004-2010. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XIII(6): 74-79.
 8. Klastry polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach. Ministerstwo Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/files/upload/11783/KLASTRY_PL_press.pdf; dostęp: 28.01.2014).
 9. Klastry w Polsce. 2012. PARP, Warszawa.
 10. Klastry w województwie lubelskim. 2011a. PARP, Warszawa.
 11. Klastry w województwie kujawsko-pomorskim. 2011b. PARP, Warszawa.
 12. Kładź K., Kowalski A.M. 2010. Stan rozwoju klastrów w Polsce. [W:] M.A. Weresa (red.), Polska - raport o konkurencyjności 2010. Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Kowalski A.M. 2013. Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH. Warszawa.
 14. Łuczka-Bakuła W., Smoluk J. 2006. Rolnictwo ekologiczne w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ekonomia i Środowisko, 1(29): 204-212.
 15. Mikołajczak B., Kurczewska A., Fila J. 2009. Klastry na świecie. Studia przypadków. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Porter M.E. 1998. On Competition. HBS Press, Boston.
 17. Porter M.E. 2001. Porter o konkurencji. PWN, Warszawa.
 18. Potter J., Miranda G. 2009. Clusters, Innovation and Entrepreneurship. Local Economic and Employment Development (LEED). OECD.
 19. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011. GIJHRS, Warszawa.
 20. Socińska J. 2012. Klastry jako czynnik zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 3(25): 251-259.
 21. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2012. 2012. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/the-market_en; dostęp: 25.01.2014).
 22. Václavik T., Szeremeta A. 2008. Poland. [W:] S. Osch, B. Schaer, C. Strauch, C. Bauer (red.), Specialised Organic Retail Report Practical Compendium of the Organic Market in 27 European Countries. ORA, Vienna, EKOZEPT, Montpellier/Freising, Biovista, Ettlingen.
 23. Zientek-Varga J. 2009. Ekorynek w Polsce - w stronę rozwoju. Fresh&Cool Market, 2: 18-25 (http://www.fcmarket.pl/sezam/191825.pdf; dostęp: 29.01.2014).
 24. Żakowska-Biemans S. 2008. Preferencje polskich konsumentów w odniesieniu do miejsc sprzedaży żywności ekologicznej. Handel Wewnętrzny, 4/5: 88-95.
 25. http://www.dolinaeko.pl/ (4.02.2014).
 26. http://www.dolinaeko.pl/news/627,podsumowanie_projektu_dolina_ekologicznej_zywnosci (4.02.2014).
 27. http://www.clusterobservatory.eu/ (2.02.2014).
 28. http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=169&Itemid=90 (28.01.2014).
 29. http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html (29.01.2014).
 30. http://www.podkarpackiesmaki.pl/pl/klaster-podkarpackie-smaki/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu