BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hoffmann Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Jefimowicz Hanka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim
Effect of Initiatives of Local Action Groups on the Socio-Economicdevelopment of Rural Areas in Wielkopolska Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 149-158, rys., wykr. tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Projekty publiczne, Krajobraz wiejski, Dziedzictwo kulturowe
Rural areas, Public plans, Rural landscape, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
Sukcesy na obszarach wiejskich są wynikiem budowania silnych kapitałów społecznego i ludzkiego, które są ważnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Umiejętność oraz zdolność współpracy społeczności lokalnej pozwalają na realizację wielu projektów. Lokalne Grupy Działania poprzez realizację działania "Małe projekty" inicjują aktywizację mieszkańców. Działania te związane są z dbałością o krajobraz i dziedzictwo kulturowe na wsi. W województwie wielkopolskim funkcjonuje 36 (w tym 31 z siedzibą w Wielkopolsce) Lokalnych Grup Działania.(abstrakt oryginalny)

Success in rural areas is a result of building strong social and human capital, which is an important factor of local development. A local community's skills and ability to cooperate allows it to implement many projects within the framework of a Local Action Group (LAG). Such activities are driven by concern for the rural landscape and cultural heritage. There are 36 Local Action Groups operating in Wielkopolska, of which 31 are based in this voivodeship. LAG initiatives seek to stimulate the social activity of residents, reinforce their sense of regional identity, and improve social infrastructure. They contribute to the development of local activity and are a big step towards building up social capital in the Wielkopolska countryside. The popularity of this form of activity demonstrates that LAGs fully employ their power to activate local communities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Furmankiewicz M., Królikowska K. 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Furmankiewicz M., Janc K. 2012. Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. [W:] A. Harańczyk (red.), Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. II. Studia KPZK PAN, CXL: 231-245.
  3. Kacprzak E. 2011. Rozwój rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w aglomeracji poznańskiej. [W:] E. Kacprzak, B. Maćkiewicz (red.), Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 16: 114-122.
  4. Kłodziński M. 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
  5. Potok A. 2005. Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i pracy. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 57-66.
  6. Raszeja E., Wilkaniec A., de Mazer E. 2010. Zasoby krajobrazu i dziedzictwa kulturowego wsi na obszarze aglomeracji poznańskiej. [W:] E. Raszeja, A. Wilkaniec, E. de Mazer (red.), Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 3: 16-44.
  7. Ściański P., Żak M. 2009. Oś IV PROW 2007-2013: Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. MRiRW, Warszawa.
  8. Wasielewski K. 2009. LEADER w Polsce - między ideą a rzeczywistością. [W:] K. Wasielewski (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe WSG, Bydgoszcz, s. 135-142.
  9. Wierzbicki Z.T. 1973. Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. [W:] Z.T. Wierzbicki (red.), Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Ossolineum, Wrocław, s. 17-73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu