BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Sylwia (Uniwersytet Łódzki), Kaczmarek Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej
The Multiplicity of Realities in Tourist Space
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 17-32, fot., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Zagospodarowanie turystyczne
Tourism, Development of tourist facilities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje oryginalną, nową koncepcję teoretyczną wielości rzeczywistości przestrzeni turystycznej, dla której inspiracją stały się prace Leona Chwistka. Autorzy wprowadzają podział rzeczywistości turystycznej na formy, które następnie charakteryzują za pomocą nowatorskiego narzędzia analizy, jakim są itineraria. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami analiz empirycznych na podstawie badań z lat 2012-2015.(abstrakt oryginalny)

The paper presents an original, new theoretical approach concerning the multiplicity of realities in tourism space for which the inspiration became a work of Leon Chwistek. The authors introduce a concept of tourist reality and it's division into five forms according to relation existing between tourist space and living area. Each of distinguished form of tourist reality corresponds to specific territorial behavior of tourists. Than each of the form is characterized using innovative analysis tools called itineraries. Theoretical considerations are illustrated with examples of empirical studies carried out by authors in Portugal, Cuba and in Poland between the years 2012-2015. In conclusion authors suggest that the issue requires searching for an answer to the question about the relationship between time, place and person in tourist space. Identified forms of tourist realities are determined by the characteristics of place from which tourist came, and at the same time the one that you visit (objective reality), time spent in the destination and the characteristics of the individual person undergoing the trip.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bokszański Z. 1989. Tożsamość - interakcja - grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Butowski L. 2014. Morska przestrzeń turystyczna. Turyzm, 1/24: 58-64.
 3. Chwistek L. 1960a. Twórcza siła formizmu. [W:] L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Czytelnik, Warszawa, s. 113-124.
 4. Chwistek L. 1960b. Wielość rzeczywistości w sztuce. [W:] L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Czytelnik, Warszawa, s. 24-50.
 5. Chwistek L. 1961. Wielość rzeczywistości. [W:] L. Chwistek, Pisma filozoficzne i logiczne. T. I. PWN, Warszawa, s. 30-100.
 6. Chwistek L. 1963. Zagadnienie rzeczywistości. [W:] L. Chwistek, Pisma filozoficzne i logiczne. T. II. PWN, Warszawa, s. 211-232.
 7. Garfinkel H. 2007. Studia z etnometodologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Gwizdalanka D. 1998. Przewodnik po muzyce kameralnej. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
 9. Kaczmarek S., Kaczmarek J. 2009. Turystyka kulturowa - człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany. [W:] A.M. von Rohrscheidt, K. Buczkowska (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej. AWF w Poznaniu, s. 7-35.
 10. Kowalczyk A. 2011. Geograficzne aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcje przestrzeni turystycznej). [W:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 29-38.
 11. Kowalczyk A. 2014. Fenomenologia przestrzeni turystycznej. Turyzm, 1/24: 9-15.
 12. Liszewski L. 1995. Przestrzeń turystyczna. Turyzm, 2/5: 87-103.
 13. Manterys A. 1997. Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Pessoa F. 2013. Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie. Wydawnictwo LOKATOR, Kraków.
 15. Płocka S. 2013. Eksploracja przestrzeni turystycznej Paryża na przykładzie szlaków plenerów filmowych. Maszynopis pracy magisterskiej, promotor J. Kaczmarek. Instytut Geografii Miast i Turyzmu, WNG UŁ.
 16. Rewers E. 2005. Post polis. Wstęp do filozofii nowoczesnego miasta. Universitas, Kraków.
 17. Schütz A. 2012. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 18. Więckowski M. 2014. Przestrzeń turystyczna - próba nowego spojrzenia. Turyzm, 1/24: 17-24.
 19. Włodarczyk B. 2009. Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 20. Włodarczyk B. 2014. Przestrzeń w turystyce, turystyka w przestrzeni - o potrzebie definicji, delimitacji i klasyfikacji. Turyzm, 1/24: 25-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu