BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotus Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? - rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach
Tourists in the Structure of Cities : Conflict or Coexistence? - Considerations on the Basis of City Users Theory in the Two Cities
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 31, s. 33-46, rys., wykr., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka miejska, Turystyczne atrakcje, Krajobraz miasta
Tourism, Urban tourism, Tourist attraction, City landscape
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest podjęcie dyskusji nad rolą turysty w strukturach przestrzennych i społecznych współczesnego dużego polskiego miasta. Sformułowano następujące pytania: jakie obszary aktywności oraz dziedziny aktywności w mieście wybierają turyści? jakie obrazy miasta w świadomości turystów pozostają po jego opuszczeniu? jaki jest odbiór turystów przez mieszkańców miast i czy prawdopodobny jest konflikt użytkowania miasta pomiędzy tymi społecznościami? Zaprezentowane wyniki badań prowadzą do konkluzji, że współczesne miasto faktycznie zmienia się pod wpływem turystów. Jednakże obraz tych zmian wcale nie musi wiązać się ze zmianą negatywną. Wejście turysty do miasta może prowokować do rozwoju obszarów i poprawy codziennego życia samych mieszkańców.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to discuss the role of tourist in the spatial and social structures of the modern large Polish cities. Following questions were formulated: what areas of activity and ways of activity tourists choose in the city? What image of the city in the minds of tourists remain after leaving? What kind of attitudes have residents the tourists? Is conflict possible between them? Presented results provoke to conclusion that contemporary city is indeed changing under tourist influence. However these changes don't have to be negative. Tourists entrance to the city can provoke to development of city districts and to improve everyday life of their residents.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashwort G., Page S.J. 2011. Urban tourism research: recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32: 1-15.
 2. Denzin N.K. 1978. The research act: A theoretical introduction to sociological methods. McGraw-Hill, New York.
 3. Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) 1994. Handbook of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks.
 4. http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=Liveability2014 (dostęp: 7.03.15).
 5. http://www.melbourne.vic.gov.au/AboutMelbourne/Statistics/Pages/DailyPopulation.aspx (dostęp: 7.03.15.
 6. ) http://www.melbourne.vic.gov.au/Pages/default.aspx (dostęp: 7.03.15).
 7. Jacobs J. 1961. The Death and Life of Great American Cities. Random House, New York.
 8. Judd D.R. 1999. Constructing the Tourist Bubble. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 35-53.
 9. Judd D.R. 2003. Visitors and Spatial Ecology of the City. [W:] L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd (red.), Cities and Visitors. Blackwell, Oxford-Malden, s. 23-39.
 10. Judd D.R., Fainstein S.S. 1999. Cities as Places to Play. [W:] D.R. Judd, S.S. Fainstein (red.), The Tourist City. Yale University Press, New Haven, CT, s. 261-272.
 11. Kowalczyk A. 2001. Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Madurowicz M. 2008. Kto jest turystą w wielkim mieście? Poszukiwania badawcze. [W:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Uniwersytet Warszawski, s. 59-84.
 13. Martinotti G.1996. Four Populations: Human Settlements and Social Morphology in Contemporary Metropolis. European Review, 4, 1: 1-21.
 14. Novy J. 2011. Marketing Marginalized Neighborhoods. Tourism and Leisure in the 21st Century Inner City. Columbia University, New York.
 15. Włodarczyk B. 2006. Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju. Turyzm, 16, 2: 41-64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu